(Als u het prettiger vindt om de nieuwsbrief in een kleinere kolom te lezen, klik hier)

 

Nieuwsbulletin nr. 21    (17-9-2008)

 

·         De emerging church in Nederland

·         EO presentator Arie Boomsma. Ik heb geen antwoorden. God rookt een joint mee

·         EO presentator Venderbos vaart mee in de GayPride parade

·         Knevel uit twijfel

·         Uitdragen van alverzoening op het Xnoizz Flevo Festival

·         De EO maakt reclame voor Tibetaans Boeddhisme

·         De identiteit van de EO. De 'ont-evangelisering' van de EO

·        De decaan van Heverlee houdt een postmoderne toespraak

·         Brian McLaren. Het kruis is slechte reclame voor God

·         Een interview in het ND

·         Van harte aanbevolen

·         Excuses voor de trage beantwoording van de post

·         Tenslotte nog dit: houdt moed

 

 

+ De emerging church in Nederland

 

Enkele maanden geleden is een overzichtstudie over de emerging church beweging op de site gezet. De emerging church is een zeer belangrijk onderwerp. Om te begrijpen wat er momenteel in de evangelische wereld gebeurt is het nodig om inzicht in deze beweging te hebben. Voor het artikel, klik hier. 

 

De emerging church bestaat uit 'christenen' die uitgaan van de postmoderne gedachte dat we niets zeker kunnen weten.

 

Inmiddels ben ik in Nederland en België een aantal verbijsterende openbaringen van de mentaliteit van de emerging church tegen gekomen.

 

+ EO presentator Arie Boomsma. Ik heb geen antwoorden. God rookt een joint mee.

 

Arie Boomsma is presentator van de EO. Hij is het prototype van een 'emerging' christen. Dat blijkt duidelijk uit een uitgebreid vraaggesprek dat met hem is gehouden. Hij verscheen in het programma "30 Hoog" van de NCRV. In dit programma wordt telkens een bekende Nederlander geïnterviewd. De aflevering van 20 juli, met het vraaggesprek met Arie Boomsma, staat op het internet en is nog steeds te beluisteren, dit is de link of hier.

 

In het gesprek zegt hij onder meer dat hij niet gelooft dat Jezus de enige weg is om het koninkrijk van God binnen te gaan.

 

Op de vraag: “Is Jezus, zoals dat in het Nieuwe Testament staat, de enige weg, de waarheid en het leven” antwoord hij “Zeker niet de enige weg” en “Niet de waarheid maar een waarheid.”

 

 

 

Jezus heeft wel gezegd. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij." (Johannes 14:6). Maar daar heeft EO-presentator Boomsma geen boodschap aan. Hij is religieus, hij noemt zich christen, maar hij trekt zich absoluut niets aan van de bijbel.

 

Tijdens het interview legt hij uit dat hij Jezus ziet als een vriend. En goede vrienden doen dingen met elkaar. Als hij zelf een gebruiker zou zijn dan, zo beweerde hij, kon hij zich wel voorstellen dat Jezus een joint mee rookt. Jezus die softdrugs gebruikt!

 

Met de geboden van Jezus heeft hij ook niets. Op een bepaald moment brengt de interviewer het volgende punt naar voren. Ik formuleer het in mijn eigen woorden. "Jij bent christen. Voel jij je wel eens schuldig omdat je daar niet naar leeft." De interviewer gaat er terecht van uit dat je als christen bepaalde leefregels hebt waar je naar behoort te leven. Hij denkt dat 'christen' Boomsma ook zulke christelijke normen heeft. Hij is benieuwd of het Boomsma lukt om naar zijn eigen regels te leven. Maar hij vergist zich. Boomsma heeft geen aan de bijbel ontleende regels.

 

De Here Jezus spreekt herhaaldelijk over zijn geboden, bijvoorbeeld "wie mijn geboden heeft en ze bewaart die is het die mij liefheeft" (Joh. 14:21). Boomsma dient een god die geen regels voorschrijft. Voor emerging 'christenen' heeft de bijbel geen enkel objectief gezag. Daarom heeft Boomsma niets met de geboden van de bijbel.

 

Waar komt dit vandaan?

 

Het heeft te maken met zijn uitgangspunt. Hij is postmodern. Tijdens het gesprek legt hij de fundamentele geloofsbelijdenis van de postmoderne mens af. Ik citeer: “Ik heb geen enkel antwoord in geloof. Er zijn geen zekerheden.” Hij zegt dat hij geen antwoorden heeft. Hij heeft alleen maar vragen. “Er zijn geen zekerheden”

 

(Zie de punten 3 en 4 van de studie over de emerging church)

 

Overigens heeft zijn baas, ds. Van der Veer, enkele jaren terug in de Visie precies hetzelfde geschreven in zijn wekelijkse kolom "Van de Voorzitter", in de Visie van 6-12 juli 2002.

 

De kolom heeft als kop: "Hoe zeker kan een mens zijn van zijn eigen standpunt?". Ik citeer: "Vroeger wist ik het allemaal veel beter ….maar is alles wel zo duidelijk?  … Ook al ons spreken en denken over God: het is gebrekkig. Dus niet alleen ons spreken over uitverkiezing en noem dan nog maar eens een handvol moeilijke onderwerpen. De onderwerpen waarvan wij verstandelijk hebben vastgesteld dat die onderwerpen echt heel moeilijk zijn. Maar het geldt van alles …ook van de zaken die wij denken heel zeker te weten!"

 

Dit is het antwoord dat ds. van der Veer gaf op de door hemzelf opgeworpen vraag: "Hoe zeker kan een mens zijn van zijn standpunten". Er is volgens hem niet slechts onzekerheid over moeilijke bijbelse onderwerpen als b.v. de uitverkiezing. Nee, volgens hem is alles onzeker. Al onze kennis is volgens hem 'gebrekkig. "het geldt van alles … ook van de zaken die wij denken heel zeker te weten"

 

Het zijn 'evangelische' leiders als Van der Veer, W.J. Ouweneel en H.P. Medema die dit soort verderfelijke postmoderne gedachten hebben gezaaid in de evangelische wereld. Ze schrikken zelf (nog) terug voor de uiterste consequenties van hun postmoderne uitgangspunten, maar de jongere generatie doet dat niet.

 

Achteraf is Boomsma waarschijnlijk geschrokken van de reacties op zijn uitspraken. Hij heeft enige tijd na het interview een schriftelijke verklaring gegeven. Hij zegt daarin dat hij onevenwichtig is geweest in zijn uitspraken. Maar het blijft in het vage. Hij neemt geen enkele uitspraak echt terug.

 

+ EO presentator Venderbos vaart mee in de GayPride parade .

 

Manuel Venderbos is presentator van jongerenprogramma's bij de EO. Dit jaar heeft hij de EO jongerendag gepresenteerd. Hij is een boegbeeld van de EO.

 

Venderbos meldt op zijn blog dat hij deelgenomen heeft aan de GayPride Parade. Op zijn blog (www.meetmetmanuel.nl) stond onder het kopje "Gristen & Gay" het volgende:

 

"Religie is hot. Nota  bene de GayPride 2008 kreeg als thema: 'Geloof, Hoop en Liefde.' En daar was ik gisteren, Eerste rang. Op de boot van vriendje D. Geweldig! En helemaal geweldig vind ik het initiatief van The Rainbow Connection. Ook zij hadden een (bescheiden) bootje in de parade. Hulde! Zo kan het dus ook!.

 

En vandaag (zondag 3 aug.) was er om 11:00 op het Rembrandtplein een groots opgezette roze evangelische kerkviering in de openlucht. Een zogenaamde Middeleeuwse Ha-gay-preek.

 

Naast een boot van Geer, een boot van Goor, een politieke boot van het ministerie van O-C-Gay, een Friese Boot, een Rotterdamse(!) boot waren er ook boten van omroepen. Eentje van de AVRO en eentje van BNN. Zou het niet een waanzinnige toekomstdroom zijn als mijn omroep met de E en de O ooit ook een rondje meevaart? Ik ben voor, 2009?

 

Sterker nog: Ik denk dat als Jezus nu op aarde zou zijn, dattie eerder op de GayPride zou rondlopen dan dattie naar de EO jongerendag zou gaan. Hij (be) zocht niet de 'kerk', maar juist de 'wereld' … Toch?"    (3 aug. 18:50 u).

 

Tot zover het citaat van zijn blog.

 

De GayPride parade staat voor een bepaalde kijk op homoseksualiteit. Dan is er nog de uitdagende seksualiteit die geregeld te zien is tijdens de parade. Meedoen is je aan dit soort dingen conformeren.

 

Manuel Venderbos heeft meegedaan en, als het aan hem lag, doet de EO volgend jaar ook mee. 

 

Hij is een boegbeeld van de EO en tegelijkertijd is hij laaiend enthousiast over de GayPride parade. De vraag of het uitleven van homoseksualiteit zondig is is voor 'evangelische' christenen als Venderbos allang een gepasseerd station.

 

+ Voor een bijbelstudie over de bijbelteksten over homoseksueel gedrag, klik hier.

+ Voor meer informatie, klik hier.

 

+ Knevel uit twijfel

 

Andries Knevel schrijft maandelijks een kolom voor het blad Uitdaging. In zijn kolom voor het juni nummer roept hij op om na te denken over de vraag of mensen wel echt voor eeuwig verloren kunnen gaan. We moeten de exegese van de bijbelplaatsen over de hel en het eeuwig oordeel nog maar eens zorgvuldig overwegen.

 

Ik citeer één van de bijbelplaatsen waarvan we, volgens Knevel, de uitleg nog maar eens zorgvuldig moeten heroverwegen.

 

"Gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is ….en dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven." (Matth. 25:41 en 46)

 

De Here Jezus spreekt hier over de eeuwige straf en over het eeuwige leven. Hij stelt die twee tegenover elkaar. Beiden zijn eeuwig. In het Grieks wordt hetzelfde woord gebruikt.

 

Voor de postmoderne christen is niets zeker. Hij kan alles heroverwegen. Zo ook de vraag of er wel een eeuwige straf is. De vraag of er wel een hel is waar de onboetvaardige zondaren de eeuwige straf moeten ondergaan. Dat kan hij doen omdat hij de regels voor zorgvuldige schriftuitleg en schriftstudie heeft verworpen. Als je dat doet dan kun je de bijbel laten zeggen wat je wilt. (Zie punt 4 van de studie over de emerging church)

 

Knevel weet wel dat er allerlei bijbelteksten zijn die duidelijk spreken over de hel en over de eeuwige straf. Ik heb er hierboven één van geciteerd. Die teksten zijn zo duidelijk dat bijbelgetrouwe evangelische en protestantse christen nooit hebben getwijfeld aan het bestaan van de hel en de eeuwige straf. En toch roept hij op tot heroverweging van de uitleg van de teksten. Het wachten is nu op een 'evangelische' leider die zich geroepen voelt om al de teksten over hel en eeuwige straf te verdraaien en weg te redeneren. Op dezelfde manier zoals dat b.v. al met de teksten over homoseksualiteit is gebeurd.

 

"Zelf weet ik dat er na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken ….waakt dan.." (Hand. 20:29-31)

 

"Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven." (Matth. 7:15)

 

+ Uitdragen van de alverzoening op het Xnoizz Flevo Festival

 

De alverzoening is de leer dat uiteindelijk ieder mens behouden zal worden. Of ze nu tijdens dit leven in Jezus geloven of niet. Het zal, zo stelt men, uiteindelijk met iedereen goed komen.

 

Deze leer is uiteraard in strijd met de bijbel. Ik citeer nogmaals Matth. 25:46. "en deze zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven." Er is een eeuwige straf. 

 

Het Flevo muziek festival is indertijd gestart door Youth For Christ. Het wordt nu georganiseerd in samenwerking met de EO. 

 

Het is werkelijk ongelofelijk dat de leiding van het festival een discussie over de vraag of er een eeuwige straf is op het programma heeft gezet. Het werd aangekondigd als "de grote controverse van Flevo". Door dit te doen heeft de 'evangelische' leiding van het festival een valse leraar de ruimte geboden om zijn gedachtegoed uit te dragen.

 

De spreker die de alverzoening uitdroeg is Hoogendijk. Hij is lid van de Kerk van de Nazarener, een evangelisch kerkverband, en hij is werkzaam voor de organisatie Near East Ministries. Ter illustratie een citaat van Hoogendijk: "Aan het eind der tijden zal blijken dat Gods genade zo groot is, dat iedereen gered zal zijn."

 

Hoogendijk verwees in zijn toespraak met instemming naar de twijfel van Andries Knevel over de eeuwigheid van de straf. (Zie het punt hierboven)

 

Hoogendijk vermeldde ook dat een toenemend aantal evangelische leiders op zijn lijn zit.

 

Direct de alverzoening uitdragen durfde men blijkbaar nog niet aan. Men koos voor de methode van een discussie. Het was voor de aanhangers van de alverzoening al een grote overwinning dat er een discussie kwam.

 

Een discussie is alleen mogelijk als er een tegenstander is. Voor iedere bijbelgetrouwe christen had het volledig onacceptabel moeten zijn dat een fundamentele geloofsovertuiging op een evangelisch festival ter discussie werd gesteld. Daar moet je niet aan mee werken. Maar evangelist Johan Vreugdenhil liet zich helaas zo gebruiken. Hij deed mee aan de discussie. Ik neem aan te goedertrouw, maar het was wel erg naif. Want door aan de discussie mee te werken erkende de spreker dat de leer over de eeuwige straf een punt is waarover bijbelgetrouwe christenen met elkaar van mening kunnen verschillen.

 

Dit is op zich al erg jammer, maar broeder Vreugdenhil ging echt te ver toen hij aangaf dat hij een valse leraar als Hoogendijk toch nog als een medebroeder beschouwde.

 

Ik citeer uit het verslag. " … de twee christelijke sprekers - die aangaven elkaar ondanks hun verschillen als broeders te beschouwen - ….."

 

Vreugdenhil gaf Hoogendijk nog steeds de broederhand. Zo is hij medeplichtig geworden aan de boze werken van Hoogendijk (2 Joh. 10,11). Vreugdenhil heeft dan wel de eeuwige straf verdedigd, maar tegelijkertijd heeft hij, door mee te werken aan de discussie en door Hoogendijk als medegelovige te blijven erkennen, het belang van de leer over de eeuwige straf gerelativeerd. Hij vindt de zaak blijkbaar zo onbelangrijk dat hij Hoogendijk als medechristen blijft zien.

 

Dit is helaas ook weer een uiting van de postmoderne geest. Wat je gelooft doet er niet echt toe. We blijven elkaar toch als broeders aanvaarden. Ieder mag zijn eigen mening hebben, we veroordelen elkaar niet. Zelfs niet als het om fundamentele zaken gaat.

 

Binnen een evangelische organisatie of kerk mag je geen fundamentele geloofsovertuigingen ter discussie stellen. Ook niet op evangelische festivals. Je moet valse leraren de mond snoeren. Je moet hen verbieden om hun valse leringen uit te dragen (1 Tim. 1:3).

 

+ het verslag in het ND

+ de bijbelse opdracht tot afscheiding

 

+ De EO maakt reclame voor Tibetaans Boeddhisme

 

Zaterdag 19 juli heeft de EO een Engelse natuurdocumentaire uitgezonden. Ik heb er een stuk van gezien. Het programma heette "Wild China". Het ging niet alleen om de natuur van China. In het programma werd voortdurend de boeddhistische cultuur van Tibet geroemd. Zonder enige kritische opmerking werden de oude propaganda praatjes van het hindoeïsme en boeddhisme uitgedragen. Het leek wel een reclamefilm voor het boeddhisme.

 

Ik vond de volgende treffende reactie op het internet, van iemand die het programma had gezien.

 

"Omdat ik geïnteresseerd ben in Tibet, heb ik de documentaire van Wild China gekeken. Ik wist echter niet dat dit van de EO was, dat zie ik pas nu ik dit artikel lees. Ik heb de documentaire halverwege stopgezet, vanwege het uitgesproken boeddhistische karakter. Ik merk zelfs in het kijken naar boeddhistische rituelen de antichristelijke kracht die hier van uit gaat, en het gaf mij een naar en beklemmend gevoel. Erg jammer dat de EO dit 'zo maar' uitgezonden heeft."

 

Opnieuw een voorbeeld dat de 'evangelische' identiteit van de EO niets meer voorstelt.

 

+ De identiteit van de EO. De 'ont-evangelisering' van de EO.

 

Geestelijke leiders als ds. Van der Veer hebben de evangelische benadering van de bijbel niet verdedigd. (Voor een samenvatting van de gezonde evangelische manier van het benaderen van de bijbel, zie punt 4 van de studie over de emerging church.) Daardoor is het gezag van de bijbel ook in evangelische kringen ondermijnd. Ja, Van der Veer is zelfs voorop gegaan in het uitdragen van postmoderne gedachten. Hierboven, in het punt over Boomsma, is daar een voorbeeld van gegeven.

 

Deze ontwikkeling is jaren geleden al ingezet. Het begon in het midden van de jaren negentig en daarvoor. Verschillende broeders hebben de leiding van de EO daar op aangesproken. Het bestuur, Knevel en ds. van der Veer en anderen binnen de EO zijn er op gewezen dat het loslaten van de onfeilbaarheid en de doorzichtigheid van de bijbel alles op losse schroeven zou zetten. Alhoewel ze de kritiek afwezen gingen ze toen nog wel serieus in op de bezwaren. Maar intussen is de geestelijke verharding steeds erger geworden, communicatie met hen is onmogelijk geworden.

 

Eind jaren negentig heeft Johan Frinsel publiekelijk uitgesproken dat de EO de weg van de NCRV was opgegaan. Hij zag dat toen al. Frinsel is vele jaren directeur geweest van Tot Heil des Volks. Daarnaast is hij ook jarenlang vice-voorzitter van de EO geweest. Maar zelfs naar hem wilde men niet luisteren. Men luisterde liever naar de modieuze postmoderne leringen van mensen als Michael Green, W.J. Ouweneel en H.P. Medema. Die in hun boeken uit die tijd allerlei postmoderne gedachten uitdroegen.

 

Het is nu zover. Van enige verschil tussen de NCRV en de EO is nauwelijks meer sprake. Het laatste restje verschil zal spoedig verdwijnen. Als de ontwikkeling zo doorgaat dan zal Manuel Venderbos zijn zin wel krijgen, dan zal op termijn een boot van de EO in de GayPride parade meevaren.

 

+ Zie het overzichtartikel over de ontsporing van de EO, klik hier.

(Let vooral op het punt 7 met de waarschuwingen van Meindert Leerling, Johan Frinsel en Feike ter Velde.)

 

Het verval gaat door. Nog een teken is de aankondiging dat vanaf 1 januari 2009 het enige nog verkondigende onderdeel van de EO, Omega-TV op gaat in het algemeen religieuze kanaal ZIN. Op de zenders Nederland 1, 2 en 3 is alles weg. Van de ooit zo gedreven verkondiging bij de EO is dan niets meer over.

 

Het licht gaat uit, maar de jeugd host en 'worshipt' verder op de EO-jongerendag met gay-promotor Venderbos als gastheer.

 

Dat alles onder verantwoordelijkheid van ds. Van der Veer, de voorzitter van de EO.

 

Het is niet verwonderlijk dat Van der Veer alles laat begaan. Immers, alles is volgens hem onzeker, niet alleen de moeilijke dingen uit de bijbel maar ook de dingen die we zeker denken te weten. Ik citeer nogmaals uit zijn Kolom uit de Visie van 6-12 juli, 2002:

 

" …al ons spreken en denken over God: het is gebrekkig. Dus niet alleen ons spreken over uitverkiezing en noem dan nog maar eens een handvol moeilijke onderwerpen. … Maar het geldt van alles …ook van de zaken die wij denken heel zeker te weten" 

 

Als dat het geval is dan kun je niet meer  principieel en met bijbels gezag optreden.

 

+ De decaan van Heverlee houdt een postmoderne toespraak

 

Een studiedag

 

De Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee heeft een studiedag gehouden over wat evangelische en katholieken bindt en verdeelt. In het Nederlands Dagblad stond een verslag van de dag, voor het verslag klik hier.

 

Omdat het belangrijk was heb ik bij één van de betrokkenen gecontroleerd of de weergave van de dag juist was. Dat bleek inderdaad het geval te zijn.

 

Oproep om de roomskatholiek kerk te erkennen als zusterkerk

 

De decaan, Patrick Nullens, vindt het tijd worden dat wij als evangelischen, en andere protestanten, de Rooms-katholieke Kerk erkennen als een zusterkerk, als een deel van de grotere wereldkerk.

 

Een totaal ander geluid

 

Dit is een totaal ander geluid dan wat ik leerde toen ik in de jaren zeventig in Heverlee studeerde. Daar leerden we dat de Rooms-katholieke kerk een valse kerk is omdat ze een vals evangelie brengt. (Over het valse evangelie van de rooms-katholieke kerk, zie het artikel op de pagina over de rk-kerk, klik hier)

Het is uitermate bedroevend deze radicale koerswijziging van de school te zien. Het is een breuk met de traditioneel evangelische wortels van de school. Het evangelie van de rooms-katholieke kerk is niet veranderd. De rooms-katholieke kerk brengt nog steeds hetzelfde valse evangelie.

 

Hoe komt het dat Nullens dit niet meer inziet?

 

Het antwoord op deze vraag staat in het verslag van de studiedag. Hij heeft onder meer het volgende gezegd: "Het is tijd dat evangelischen, en andere protestanten, 'katholiek-evangelisch' worden. Ze zijn nu nog vaak 'separatistisch-evangelisch': ze benadrukken het verschil met andere christenen, denken in termen van goed-fout, waarheid-leugen, Bijbels-on-Bijbels."

 

Zet zich af tegen ‘separistisch-evangelisch

 

Hij zet zich af tegen wat hij 'separatistisch-evangelisch' noemt. Hij noemt twee kenmerken van 'separatistisch-evangelisch'. Ten eerst het benadrukken van het verschil met andere christenen. En ten tweede een bepaalde manier van denken. Ze denken in termen van goed-fout, waarheid-leugen en bijbels-onbijbels.

 

Doordat de 'separatistich-evangelische' christenen denken in termen van 'goed-fout, waarheid-leugen en bijbels-onbijbels' weigeren ze de Rooms-katholieke kerk te erkennen als een zusterkerk. Ze denken in 'bijbels-onbijbels'. Dat betekent dat ze het evangelie dat de rooms-katholieke kerk brengt aan de bijbel toetsten. En bij toetsing blijkt dat de rooms-katholieke kerk nog steeds een vals onbijbels evangelie brengt. Een kerk die officieel, in haar belijdenissen en leeruitspraken, een vals evangelie brengt is zelf ook vals.

 

De leiding van de rooms-katholieke wereldkerk heeft nog niet lang geleden een nieuwe catechismus uitgegeven. Daarin werden opnieuw volledig het valse katholieke evangelie, en de vele andere ernstige dwalingen van het katholicisme, bevestigd.

 

+ Zie de studie "de evangelischen en de rooms-katholieke kerk"

(Dit is hoofdstuk acht van de studie "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld.")

+ Voor meer informatie over de rooms-katholieke kerk, klik hier

 

Het eerste kenmerk

 

Let op de misleidende wijze waarop Nullens de zaak naar voren brengt.

 

Ik citeer " evangelischen .. zijn nu nog zo vaak 'separatistisch evangelisch': ze benadrukken het verschil met andere christenen …"

 

Hij heeft het over het benadrukken van het verschil 'met andere christenen'. Hier zit de adder onder het gras. Als iemand een ander evangelie gelooft dan is hij helemaal geen christen in de bijbelse zin van het woord. En als een kerk officieel een onbijbels evangelie belijdt dan is die kerk geen ware kerk. In de relatie tot de rooms-katholieke kerk gaat het niet over verschillen tussen christenen onderling. Het gaat om de vraag of het, in het geval van het rooms-katholicisme, wel om christenen en om een christelijke kerk gaat.

 

Het tweede kenmerk

 

Nullens stelt dat de 'separatistisch-evangelische' christenen verkeerd denken. Ik citeer nogmaals: "ze ….. denken in termen van goed-fout, waarheid-leugen, Bijbels-on-bijbels."

 

Ze denken volgens hem op de verkeerde manier.

 

Hier komt de postmoderne aap uit de mouw.

 

Nullens beschrijft inderdaad juist hoe de traditioneel evangelische christenen denken. Ze denken inderdaad in de temen bijbels en onbijbels. Tot aan de jaren tachtig dacht elke evangelische christen in termen van bijbels en niet bijbels. En ook in termen als waarheid-leugen en goed-fout.

 

In deze denkwijze wordt alles getoetst aan de bijbel. En als iets met de bijbel in strijd is, of als iets niet op de bijbel gebaseerd kan worden, dan wordt dat als 'onbijbels' verworpen.

 

Precies wat de joden uit Berea deden toen Paulus bij hen kwam spreken. Ze gingen na of de dingen die Paulus zei overeenkwamen met de Schriften. "en deze onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren." (Hand. 17:11) Ze controleerden of wat Paulus zei wel bijbels was. Ze gingen het na in de Schriften.

 

Helemaal verkeerd zegt professor Nullens. Dat is separatistisch evangelisch. We moeten niet in de temen bijbels of onbijbels denken. We moeten niet  exclusief maar inclusief denken.

 

De oproep van Nullens om te stoppen met het denken in de termen bijbels of onbijbels is niet anders dan hoogverraad. Hiermee tref je de evangelische beweging in het hart. 

 

We mogen van hem niet meer denken in waar of onwaar, in goed of fout of in bijbels of onbijbels.

 

Deze bewering van Nullens is het logische gevolg van het aanvaarden van het postmoderne uitgangspunt dat we niets met zekerheid kunnen weten. Voor de postmoderne christen is er geen absolute waarheid. Dus kun je niet met zekerheid over waar en onwaar spreken. En er zijn geen absolute normen. Dus kun je niet met zekerheid over goed en kwaad spreken. En de bijbel is niet doorzichtig (begrijpelijk), dus kun je ook niet over bijbels of onbijbels spreken. Het is volgens postmoderne christenen als Nullen allemaal niet zo duidelijk. Postmoderne christenen denken niet in zwart-wit, ze denken in grijs.

 

verschrikkelijk

 

In plaats van de schapen te verdedigen tegen verscheurende wolven, zoals bijvoorbeeld de valse leraren van de rooms-katholieke kerk, levert Nullens de christenen aan hen over. Hij maakt eerst de schapen los van de bijbel door hen een postmoderne manier van denken aan te praten. Ze mogen van hem immers niet meer denken in de termen bijbels en onbijbels. En vervolgens pleit hij ook nog eens voor het onderhouden van broederlijk contact  met hen die een ander evangelie brengen. Hij verbindt de schapen met de wolven.

 

Hij verbindt de eenvoudige evangelische gelovigen met rooms-katholieke valse leraren. Want als rooms-katholieken broeders zijn dan kun je b.v. hun boeken wel gaan lezen. Dan kun je bijvoorbeeld ook van hen leren hoe je "een diep kontakt met God krijgt", door het toepassen van hun mystieke technieken. Technieken als contemplatief gebed of lectio divina. Die technieken zijn wel onbijbels, maar over 'bijbels en onbijbels' mogen we van Nullens niet meer spreken.

 

Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt.

 

De bijbel zelf denkt in waar of niet waar, in goed of fout en in bijbels of niet bijbels. Als je in de bijbel kijkt dan ontdek je dat de bijbel ons zelf opdraagt om in bepaalde gevallen 'separatistisch te zijn'. Klik hier voor een bijbelstudie over de bijbelse opdracht tot afscheiding.

 

+ Brian McLaren. Het kruis is slechte reclame voor God

 

De voornaamste leider van de emerging church is Brian McLaren.

 

Hij beweert dat het kruis van Christus slechte reclame is voor God. Ik citeer: "the cross is false advertisement for God". Hoor het hem zelf zeggen, klik hier. Het is een korte geluidsopname waar hij ook het plaatsvervangend sterven van Christus aanvalt en belastert.

 

McLaren is de voornaamste leider van de emerging church beweging. Een van zijn invloedrijkste boek is "A New Kind of Christian". Voor een uitgebreide bespreking van het boek, klik hier.

 

In een vorig nieuwsbulletin is er op gewezen dat Brian Mclaren door de huidige postmoderne evangelische leiders gewoon wordt aanvaard als een medechristen. Hij was b.v. de hoofdspreker op de recente studentenconferentie van de Willow Creek organisatie. Hij sprak op 9 april van dit jaar op de jaarlijkse "Shift Student Ministries Conference" van Willow Creek.

 

+ Meer over Mclaren

 

+ Een interview in het Nederlands Dagblad

 

Niet lang geleden is er een interview met mij geplaatst in het Nederlands Dagblad. Misschien hebt u het gelezen. Wellicht hebt u er interesse voor. Dit is de link, klik hier.

 

+ Van harte aanbevolen

 

Sinds enige tijd functioneert de site www.habakuk.nu  Dit is een Nederlandstalige site waar tegenwicht wordt gegeven aan allerlei ontsporingen. Ik heb er veel goede informatie en commentaren gevonden. De moeite waard om eens te bekijken.

 

Stichting "De Gouden Kandelaar" heeft recent een korte brochure uitgegeven. "De wijkstok en de ranken" geschreven door David Tryon. In de brochure wordt uitgelegd hoe we kunnen leven uit de kracht van God. Van harte aanbevolen. Voor informatie en bestelling hetnet.epostma@hetnet.nl (Van der Duyn van Maesdamstraat 89, 7391 VK Twello).

 

+ Excuses voor de trage beantwoording van de post

 

Ik wil hierbij mijn verontschuldigingen aanbieden aan allen die me hebben geschreven en die ik (nog) niet heb geantwoord. Ik waardeer elke reactie zeer, maar ik ben fysiek soms niet in staat om overal snel op te antwoorden.

 

+ Ten slotte nog dit: houdt moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de Bijbel.

"eerst moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom weest niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen …" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug.

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite:  http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite:  http://www.internetbijbelschool.nl