2.  Zekerheid van behoud

 

Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we behouden zijn?

 

Onze zekerheid is niet gebaseerd op ons gevoel maar op datgene wat God in de Bijbel heeft neer laten schrijven.

 

“Dit heb ik u geschreven … opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt”  (1 Johannes 5:11-13).

 

2.1.  Je hebt zekerheid omdat je het goede hebt gedaan: je hebt Jezus aangenomen

 

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven”

(Johannes 1:12) 

 

Dit vers  spreekt over ‘Hem aannemen’, Hem aanvaarden. (Klik hier voor de studie “Wat moet ik doen om behouden te worden”?)

 

Je hebt Jezus uitgeno­digd je leven binnen te komen. Jezus heeft gezegd: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen" (Openb. 3:20).

 

Op het moment dat je de deur voor Hem opent (op het moment dat je Hem uitnodigt je leven binnen te komen) dan komt Hij ook binnen. Dat weet je op grond van deze belofte uit Gods Woord. "Indien iemand .. de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen". Jezus komt altijd zijn beloften na. Jij hebt de deur voor Hem geopend dus is Hij binnen­gekomen.

 

Als je Jezus hebt aanvaard, als je Hem uitgenodigd hebt om binnen te komen, dan heb je dus de Zoon. En de Bijbel zegt: "Wie de Zoon heeft, heeft het leven"  (1 Johannes 5:11-13).

 

Misschien twijfel je er aan of je Jezus ooit hebt aangenomen. Je weet het wellicht niet zeker. De Heer begrijpt je mogelijke twijfel. Je zou dan kunnen bidden: "Here Jezus als U nog niet mijn leven bent binnen gekomen wilt U dat dan nu doen. Ik geloof in U en voort­aan wil ik U dienen".

 

2.2.  Je hebt zekerheid omdat je op dit moment het goede doet: je gelooft in Jezus

 

"Wie gelooft HEEFT eeuwig leven" (Johannes 3:36).

 

Hier staat het, zwart op wit in Gods Woord. Als jij gelooft dan heb je eeuwig leven.

 

Als jij gelooft dat Jezus de Zoon van God is, die ook voor jouw zonden is gestorven dan heb je eeuwig leven.

 

2.3.  Als extra is er nog de bevesting in je leven, in je ervaring

 

2.3.1. Door je veranderde leven

 

Op het moment dat we Jezus aannemen (Johannes 1:12) be­werkt God de wederge­boorte in ons (Johannes 1:12,13 ; 3­:3,6 en 1 Johannes 5:1). Op dat moment ontvangen we nieuw leven in onze geest. We gaan over uit de geestelijke dood in het leven (Johan­nes 5:24). Je bent een vanaf dat moment een nieuwe schepping (2 Kor 5:17).

Dat nieuwe leven moet naar buiten komen. Van binnen uit zal, als vrucht van je bekering, een verandering van je leven en je gedrag op gang komen. Als die verandering helemaal niet op gang is gekomen dan is er iets mis. (Lucas 3:8, Jakobus 2:14-26)

 

2.3.2.  Door de werking van Gods Geest in je binnenste

 

Je gaat na je bekering allerlei dingen ervaren bv. vrede, blijdschap, inner­lijke leiding (Gal. 5:22). Dit "ervaren" kan wel op en neer gaan. Het gaat bv. "neer" als we uitgeput zijn of als we het contact met God ver­waarlo­zen, het zal ook neergaan als we Gods Geest hebben bedroefd door zonden die nog niet beleden zijn.­ Het gaat om zonden waar we ons bewust van zijn.

 

(Over het belijden van onze zonden: zie de studie “Wat gebeurt er als een christen zondigt”

en daarna eventueel nog de studie over schuld en schuldgevoelens. )

 

 

Linken naar:

De vorige studie

De volgende studie

Het overzicht van de serie

De startpagina van de internet bijbelschool