1.  Het begin - de bekering

 

1.1.  Wat moet ik doen om behouden te worden?

 

Het antwoord op deze vraag vinden we in Handelingen 16:30,31.

 

"Heren wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden  worden"   

(Nieuwe Vertaling/NBG 51)

 

"Heren wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En zij zeiden: Geloof in de Here Jezus en gij zult zalig worden"   

(Statenvertaling)

 

Je moet in de Here Jezus geloven, je moet je vertrouwen op Hem stellen.

 

Geloof bestaat uit twee elementen: 1. voor waar houden en 2. vertrouwen. Je erkent dat een aantal dingen die de Bijbel over Jezus zegt waar zijn. En je gaat er op in.

 

Je gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Je gelooft dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Je gelooft dat dit waar is. En vervolgens vertrouw je jezelf aan de Here Jezus toe. Door een bewuste daad van geloof stel je je vertrouwen op Hem.

 

Daar zijn verschillende Bijbelse uitdrukkingen voor:

- tot geloof komen   (Hand. 17:34)

- je vertrouwen op Hem stellen   (Hand 16:30,31)

- je bekeren   (Hand. 2:38)

- de deur voor Jezus openen  (Openbaring 3:20)

  Jezus toelaten in je leven.

  Jezus uitnodigen om je leven binnen te komen.

  Bidden: "Kom in mijn hart Heer Jezus"

- Jezus aannemen  (Johannes 1:12)

 

Het komt er op neer dat ieder mens persoonlijk Jezus zijn of haar "ja-woord" moet geven en zich aan Hem moet toevertrou­wen.

 

Wil je bij Jezus horen? Dan moet je dat een keer tegen Hem zeggen.

1.2.  Bekering is troonsafstand doen

 

Als Jezus je leven binnenkomt dat komt Hij als Heer, als Meester, als gebieder.

 

Beke­ring houdt in dat je de leiding van je leven overgeeft in de handen van Jezus: "Heer ik heb tot nu toe geleefd zonder me iets van U aan te trekken. Ik onderwerp me aan U. Ik erken U als Heer. Voortaan zal ik naar U luisteren."

 

Beke­ring is troonsafstand doen. Ons "ik" gaat van de troon van ons leven en Jezus neemt voortaan die plaats in.

 

De kern van het christenle­ven wordt gevormd door de persoon­lijke relatie tussen de christen en Christus. Er is contact, er is gemeenschap, er is inter­aktie (er is een wederzijds reageren op elkaar). Jij spreekt tot Christus en Christus begint door zijn Woord, dat is de Bijbel, en door Zijn Geest ook tot jou te spreken. Die relatie ontstaat op het moment dat we ons geloof op de Here Jezus stellen en we ons bekeren.

 

 

Linken naar:

De volgende studie uit de serie

Het overzicht van de serie

De startpagina van de internetbijbelschooll