6. Het goede nieuws van het evangelie

 

Het goede nieuws van het evangelie is dat de Here Jezus ons niet alleen bevrijdt van de schuld van onze zonden, maar dat Hij ons ook bevrijdt van de macht (van de overheersing) van de zonde (Romei­nen 6:6; 8:13). Door de kracht van de Heilige Geest kan en wil de Here Jezus de zondedrang in ons beteugelen. En als we straks een nieuw lichaam krijgen dan zijn we ook de aanwezigheid van de zonde (van de oude mens) kwijt. Dan verliezen we ook de drang om te zondi­gen.

 

De Here Jezus bevrijdt ons:

(1) Van de schuld van de zonde

    Nu al is er vergeving van zonden (Kolossenzen 1:14).

(2) Van de heerschappij van de zonde

    Op grond van onze eenheid met de Here Jezus in zijn dood en

    opstandig schakelt God onze oude natuur uit, door de kracht

    van zijn inwonende Geest, als we ons op Hem verlaten.

    (Romeinen 6:3,6 en 8:13, Galaten 5:16)

(3) Van de aanwezigheid van de zonde (van de zondige natuur)

    Bij de wederkomst van Christus.

    (Dan is er niet langer meer een lichaam der zonde. Rom


Naar de startpagina van de onderwijssite
Link naar de serie bijbelstudies over de zonde