4. Nog enkele belangrijke feiten over zonde

 

4.1.           We kunnen zondigen met daden, woorden en gedachten.

 

De bijbel heeft het over zondigen in je hart,  zo is b.v. het in gedachten een vrouw aanzien om haar te begeren in Gods ogen al een vorm van overspel (Matth. 5:28).

Een houding kan ook zondig zijn.

 

4.2.  De bijbel spreekt over "de zonde" en "de zonden."

 

De zonden (meervoud) zijn onze individuele zonden en de zonde (enkel­voud) staat voor de innerlijke macht die ons van binnen­ uit tot zonde dringt. (Over dat laatste, zie punt 5, hieronder).

 

4.3.  Er zijn ook zonden van nalatigheid.

 

Van plichtsverzuim (Jakobus 4:17)

 

4.4. Subtiele zonden zijn in Gods ogen ook zonden.

 

Zonden als drift, irritatie, jaloezie, zelfmedelijden, ontevredenheid, ongeloof, egoļsme hebzucht, hoogmoed, etc[1].

 

 

 

     [1] bitterheid (verbittering) -  Efeze 4:31

       toorn, getier             -  Efeze 4:31

       hebzucht                  -  Efeze 5:3

       ongeloof                  -  1 Johannes 5:10

       naijver (jaloezie)        -  2 Kor. 12:20

       zelfzucht (egoisme)       -  2 Kor. 12:20

       Enzovoorts.Naar de startpagina van de onderwijssite
Link naar de serie bijbelstudies over de zonde