2. Wat is zonde?

 

2.1.  Zonde is ongehoorzaamheid

 

Het is ongehoorzaamheid aan God. Dat zien we duidelijk uit de eerste zonde die in de bijbel wordt beschreven (Gen. 2:17 en 3:6). God zei: "doe het niet" en ze deden het toch. Zo simpel is het. Dit is de kern van wat zonde is.

 

2.2.  Zonde is overtreding

 

God heeft als schepper zijn wetten, zijn normen, zijn gedragsre­gels (1), aan de mens opgelegd.

 

In de wet heeft God neergelegd hoe Hij wil dat wij, als zijn schep­selen, ons zullen gedragen. Zonde is alles wat tegen de wet van God in gaat. Zonde is alles wat tegen de wil van God in gaat.

De wet van God is goed en heilig. "Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig, rechtvaardig en goed" (Romeinen 7:12).

 

2.3. Zonde is liefdeloosheid

 

Romeinen 13:9,10.

De liefde is de vervulling der wet. Alle geboden worden samenge­vat in de opdracht om de naaste lief te hebben als onszelf. Als je liefhebt dan vervul je automatisch Gods geboden. Als je niet liefhebt dan breek je automatisch een of meerdere van de geboden.

De geboden zijn een uitwerking, een invulling, van de opdracht om lief te hebben.

 

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf is de som (de kern, de samenvatting) van Gods wetten (Matth. 22:36-40).

 

Elke houding, elke daad, elk woord, elke gedachte die tegen de liefde in gaat is zondig.

 

2.4. Zonde is rebellie

 

God heeft de mens gemaakt. Hij is de eigenaar van de mens. Hij heeft recht op ons leven. Zonde is opstand. Het is de verwerping van Gods heerschappij over je leven. Het is je eigen weg gaan. Los van God. Het is de weigering om God te erkennen als de hoogste autoriteit in je leven. Het is de keuze om los van God te leven.

 

"wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg" (Jesaja 53:6).

 

De mens wil autonoom zijn, baas in eigen leven. Hij wil niet onder God staan.

"laat ons hun banden verscheuren" (Psalm 2:3).

 

Dit is de diepste kern van de zonde.

 

2.5. Zonde is je doel missen

 

Het beeld van een pijl die de schietschijf mist.

Verspilling. Niet voldoen aan Gods norm.

 

2.6. Zonde is ongerechtigheid

 

1 Johannes 5:17.

Alle ongerechtigheid is zonde. En andersom is het ook zo dat alle zonde ongerechtigheid is. Vandaar dat bij zonde ook het beeld van afwassen en reinigen (schoonmaken) wordt gebruikt[1].

 

- uitwas van boosheid (Jakobus 1:21)

- vuilheid, verontreiniging (Jakobus 1:21)

- ongerechtigheid (Rom. 1:18, Titus 2:14, Jesaja 53:5,6)

 

 --------------------------------------------------------------------

 

Eindnoten

 

(1) De wet van God wordt hieronder uitgebreid besproken in studie 12 van deze serie    [1]"Laat u de zonden afwassen" (Hand. 22:16)

      "En het bloed van Jezus … reinigt van alle zonden" (1 Johannes 1:7)Naar de startpagina van de onderwijssite
Link naar de serie bijbelstudies over de zonde