15. Erfschuld?

 

In de theologie spreekt men over de erfzonde. Men onderscheidt soms binnen de erfzonde twee elementen, erfsmet en erfschuld. De erfsmet komt overeen met de zondige natuur die we als nageslacht van Adam van hem hebben gerfd Daar is in punt 5, hierboven, uitgebreid over gesproken.

Sommigen stellen dat we ook de schuld van Adam hebben overgerfd Het bijbelse bewijs hiervoor is niet overtuigend. Het is ook weinig zinvol om daar over te speculeren. De bijbel zegt dat alle mensen strafwaardig zijn, en wel vanwege hun eigen zonden (Rom. 3:9-20 en :23)

 


Naar de startpagina van de onderwijssite
Link naar de serie bijbelstudies over de zonde