10. Wat gebeurt er als een christen zondigt?

 

Deze vraag wordt uitgebreid behandelde in "De Praktijk van het Christenleven I", zie de bijbelstudie "wat gebeurt er als een christen zondigt?" studie 16, klik hier.

 

Bij onze bekering zijn we wedergeboren (Johannes 3:3,6; 1:12,13) en door het geloof zijn we kinderen van God geworden (Galaten 3:26). We hebben de Geest van het zoonschap ontvangen (Rom. 8:15). Als we na onze bekering zondigen wordt die band niet verbroken, maar de gemeenschap met God wordt wel verstoord. Zonde bedroeft de Geest van God (Efeze 4:30). God zal ons waarschuwen en als we niet naar zijn waarschu­win­gen luisteren dan zal hij ons tuchtigen om ons tot inkeer te brengen (1 Kor. 11:32).

Als wij onze zonden erkennen en belijden dan herstelt God de ongestoorde gemeenschap met Hemzelf (1 Johannes 1:9).

 

 

 


Naar de startpagina van de onderwijssite
Link naar de serie bijbelstudies over de zonde