1. De eerste zonde

 

Genesis 2:17 en 3:1-7.

Hier vinden we de beschrijving van de eerste zonde. Een beschrij­ving van het binnenkomen van de zonde in de wereld. Dit wordt wel de zondeval genoemd.

 

Nadat God de eerste mensen had gemaakt heeft Hij in alles wat ze nodig hadden voor­zien. Een prachtige plaats om te wonen, voedsel, gezel­schap, een taak, gemeen­schap met Hem, het voorrecht om met Hem samen te mogen werken (Genesis 2:8-25).

 

Daarbij legde God de mens één gebod op. Hij mocht niet eten van een bepaalde boom: de boom der kennis van goed en kwaad (Gen. 2:17). Waarom God dat deed staat niet rechtstreeks in de Bijbel, maar waarschijnlijk heeft God dat gedaan om de mens op de proef te stellen. Om te zien of hij zijn plaats als schepsel tegenover Hem zou innemen. Of de mens, uit dankbaarheid voor al Gods welda­den, zich vrijwillig onder God zou stellen. Vandaar dat het gebod om niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad wel het proefgebod wordt genoemd.

 

- Het was een eenvoudig gebod

   Niet moeilijk te begrijpen.

- Het was een redelijk gebod

   Van alle bomen mag je eten op een na (Gen. 2:16,17).

   Er was helemaal geen enkele reden om er van te eten.

 

Toch heeft de mens het gebod overtreden (Gen. 3:6).

 

 

 

 

Naar de startpagina van de onderwijssite
Link naar de serie bijbelstudies over de zonde