BIJLAGE D - gemeenschap

 

D.1. volharden bij de gemeenschap

 

"en zij bleven volharden bij ... de gemeenschap"  (Hand. 2:42)

 

D.2. Wat is gemeenschap?

 

Gemeenschap spreekt van contact, omgang met elkaar hebben. Het is iets delen, sharing, iets gemeen­schappe­lijks hebben en beleven, het is omgang met elkaar hebben, het is doen en beleven wat hierboven in Bijlage C is besproken.

D.3. Gemeenschap met God

 

Er is de gemeenschap (het contact, de omgang) met God, met de Here Jezus door de Heilige Geest. "de gemeenschap des Geestes" (2 Kor. 13:13).

 

D.4. Eén van de vier pijlers

 

De gemeenschap is één van de vier pijlers van het gemeenteleven waar de eerste christenen bij bleven volharden. Ze hadden regel­matig contact met elkaar (Hand. 2:42,46). Maar in elkaars omgeving zijn, betekent nog niet dat je echt contact met de ander hebt.

 

Je kunt door technische maatregelen de gemeenschapszin wel bevorderen, b.v. door kringenwerk, maar je kunt de echte geeste­lijk gemeenschap niet maken.

 

Als er geen openheid is, dan zal het contact nog steeds oppervlak­kig zijn. Er wordt dan niet gesproken over wat er werkelijk in de harten omgaat, er wordt niet werkelijk meegeleefd, etc.

 

D.5. Verschillende niveaus

 

Je kunt contact hebben op verschillende niveaus

 

D.6. De diepte van de onderlinge gemeenschap

 

"zij gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan elkaar"   (2 Kor. 8:5)

 

De diepte van onze overgave aan elkaar, van onze gemeenschap met elkaar, wordt bepaald door de diepte van onze overgave aan de Heer.

 

De volgorde is eerst jezelf aan de Heer overgeven, toewijden en daarna aan elkaar.

 

D.7. Het nieuwe leven, het oude leven, het kruis en gemeenschap

 

Het oude leven is individualistisch, op zichzelf gericht. Het nieuwe leven is een collectief leven. Naar de mate dat het kruis in ons leven werkt, zal ook de gemeen­schap toenemen. Galaten 2:20, naar de mate dat de woorden “niet Ik, maar Christus” ook in onze ervaring meer en meer realiteit worden.