9. Fulltimerwerkers in de bijbel

 

- evangelist, mag van het evangelie leven  (1 Kor. 9:14)

- bepaalde oudsten, goede leiding en onderwijs[1] (1 Tim. 5:17,18)

- leraren (Galaten 6:6)

   [1] Zie, hieronder, hoofdstuk 10, voor een bespreking van deze tekst.