7. Ambten en geestesgaven

 

Er is verschil tussen een geestesgave en een ambt

 

Een geestesgave is een bovennatuurlijke bekwaamheid en werking van Gods Geest, die je bij je bekering hebt ontvangen[1]. Als je een geestesgave hebt ontvangen, dan ben je geroepen om daar ook wat mee te doen (1 Petrus 4:10). Zoals de Geest je persoon≠lijk leidt en zoals God open deuren geeft. Daar heb je geen officiŽle aanstelling voor nodig.

 

Een ambt is een taak waartoe je binnen een plaatselijke gemeente geroepen wordt, waarvoor je officieel (onder handoplegging) wordt aange≠steld. Het gaat hier niet om een geestesgave, al moet een oudste toch in enige mate in staat zijn om vanuit de bijbel te onderwijzen (1 Tim. 3:2; Titus 1:9).

 

- aanstelling oudsten†† (Hand. 14:23; Titus 1:5)

- aanstelling diakenen(Hand. 6:1-6)

 

Alleen voor de taken van oudste en diaken zien we in de Schrift deze publieke aanstelling. Er zijn dus volgens de bijbel twee ambten, dat van oudste en diaken. Voor beide taken, ambten, wordt in de bijbel een lijst met voorwaarden gegeven waaraan kandidaten voor de functie moeten voldoen.

 

 

 

 

     [1]Voor nadere uitleg, zie het hoofdstuk over de geestesgaven in de bijbelstudie over de Heilige Geest.