5.  Het doel van de Gemeente

 

Waarom heeft God de gemeente gemaakt?

 

"hoe God er van meet af aan op bedacht is geweest een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen"  (Hand. 15:14)

 

De gemeente is niet zomaar een volk. Het is een volk voor zijn naam (Hand. 15:14). De naam van God staat voor zijn persoon, wie en hoe Hij is. In de gemeente openbaart God zichzelf, in de gemeente laat God Zichzelf zien. In de gemeente drukt Hij zijn eigen karakter en wezen uit. De gemeente weerspiegelt zijn beeld. Net zoals een vader zijn wezen, zijn natuur uitdrukt in zijn kinderen, zo drukt God zich uit in zijn kinderen. Dat doet Hij niet alleen in zijn individuele kinderen, maar Hij drukt zich ook uit in het collectief van het gemeen­televen. De gemeente is immers een levend organisme, een geeste­lijk lichaam (Kol. 1:18; Efeze 1:22,23;1 Kor. 12:13). De gemeente is die ene collectieve nieuwe mens (Efeze 2:15,16). De gemeente is "vervuld met Hem" (Efeze 1:23). Vervuld met Christus. Iemands kinderen dragen zijn naam en ze lijken (meest­al) ook op hem, niet alleen uiterlijk maar inner­lijk. Zodat de mensen zeggen: "Je kan wel zien dat dit kind er eentje van Geelhoed is." Ze zien de vader terug in de persoon (uiterlijk en innerlijk) van het kind. Mijn kinderen dragen mijn naam en door hun gedrag kunnen ze mijn naam eren en onteren. De gemeente draagt de naam van God en onze roeping is die naam te openbaren en te eren. Zodat, als de ongelovigen en de machten in de hemelse gewesten ons individueel en als het collectieve lichaam van Christus zien, ze de grootheid en heerlijkheid van Gods geweldige persoon zullen tegenkomen.

 

"tot lof van de heerlijkheid zijner genade, tot lof zijner heerlijkheid" (Efeze 1:14, 1:6,12)

 

"opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden" (Efeze 3:10).

 

Door middel van de Gemeente maakt God iets van Zichzelf bekend: zijn veelkleurige wijsheid. En wel aan de machten in de hemelse gewesten, in de voor ons onzichtbare wereld.

 

De gemeente is "het getuigenis van Jezus."  Datgene wat naar Jezus verwijst en Hem openbaart, Hem laat zien, in deze wereld.

 

 

 
Meer bijbelstudies over de gemeente
HOME