19. De bijbelse basis voor eenheid

 

De bijbelse basis voor eenheid onder christenen wordt weergegeven in het motto: "Eenheid in het noodzakelijke en vrij­heid in het niet-noodzakelijke".

 

Uit de bijbel is op te maken wat noodzakelijk is voor ons behoud. Dan gaat het om vragen als "Wie is Jezus?" en "Wat moet ik doen om behouden te worden?" en andere heel fundamentele zaken, zoals de goede bijbelvisie. De bijbel geeft zelf aan wat fundamenteel is. Als iemand b.v. niet gelooft dat Jezus waarlijk mens en waarlijk God is, het vleesgeworden woord, dan is hij geen christen (2 Johannes :7-10). Of als je niet gelooft in de recht­vaardiging door het geloof alleen, dan breng je een ander evange­lie (Galaten 1:6-9, zie ook de gehele Galatenbrief).

Wat noodzakelijk is voor ons behoud staat zo vaak en op zoveel manieren in de bijbel dat het niet mogelijk is om op deze punten de bijbel mis te verstaan.

 

Op deze noodzakelijk punten moet er eenheid zijn. Als iemand die punten niet onderschrijft is hij of zij geen (orthodox) christen.

 

Er is wel verscheidenheid van mening onder orthodoxe christenen over allerlei niet voor het behoud noodzakelijke onderwerpen, b.v. over de doop. Die verschillen worden geaccepteerd en mogen in principe de gemeenschap met elkaar niet in de weg staan. In principe, want er zijn wel een aantal omstandigheden die prak­tisch gezien intensieve gemeenschap in de weg staan. Dat geldt b.v. voor christenen die de dwalingen van de charismatische beweging aanhangen. Ook deze dwalingen werken als zuurdeeg (gist).