10. Voorganger, vrijgesteld oudste

 

De voorganger is een vrijgesteld oudste, vrijgesteld van normaal werk, zodat hij al zijn tijd kan gebruiken voor het werk in de gemeente.

 

Het is geen speciaal ambt. Neem b.v. de brief aan de gemeente te Filippi, daar wordt in de aanhef gesproken over "al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen" (Filip. 1:1). Er worden drie groepen genoemd (1) de heiligen, (2) opzieners, (3) diakenen.

 

"De oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun die zich belasten met prediking en onderricht. Immers, de Schrift zegt: Gij zult een dorsende os niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard" (1 Tim. 5:17,18).

Niet elke oudste komt in aanmerking voor vrijstelling van andere arbeid, voor financiële ondersteuning. Hij moet goede leiding geven en zich belasten met prediking en onderricht[1]. Een kandidaat-voorganger moet daarom ervaring en geestesgaven hebben op het terrein van leidinggeven (besturen) en onderwijs en prediking.

 

Een voorganger is ook niet de herder der gemeente, immers alle oudsten worden als herders aangewezen in het woord van God.

 

Het enige verschil met de andere oudsten is dat hij vrijgesteld is van normaal werk.

 

In ieder geval moet voor hem gelden dat hij als dienstknecht des Heren welonderlegd is in de woorden des geloofs en der goede leer.  “zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn, welonderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer” (1 Tim. 4:6)

 

Niet zomaar “onderlegd”, maar welonderlegd. Hij moet goed op de hoogte zijn van de inhoud van de bijbel (de woorden des geloofs) en van de goede leer. Er staat niet de leer, maar de goede leer. Een dienstknecht moet op de hoogte zijn van wat de bijbel zegt, en daarmee ook van de leer van de bijbel over allerlei zaken, hij moet ook op de hoogte zijn van de verschillende standpunten over allerlei zaken. Hij moet zijn standpunten vanuit de bijbel kunnen aantonen en het verkeerde weerleggen. Het gaat om een stuk kennis.

 

 

 

 

 

     [1]Dit betekent overigens niet dat hij al het onderricht en de prediking zou verzorgen. Dat is in strijd met het beeld van het lichaam, het onderwijs moet verzorgd worden door allen die daarvoor van God de geestesgave hebben gekregen. Er staat ook niet dat deze oudsten zich belasten met de prediking en het onderwijs. Er staat dat ze zich belasten met prediking en onder­wijs, dat wil zeggen dat ze zich vooral op dat terrein inzetten.