8. Aartsengelen

 

 

8.1. De bijbel spreekt over aartsengelen

 

"Maar Michael, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide; De Here Straffe u!"  (Judas :9)

 

Er is een aartsengel met de naam Michael.

 

"Want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel"  (1 Thess 4:16)

 

Hier is ook sprake van een aartsengel.

 

8.2  De betekenis van het woord aartsengel

 

Aartsengel betekent hoofd van de engelen.

 

Dat blijkt ook uit een vergelijking van alle schriftgedeelten waar Michael wordt genoemd. In Daniel 10:13 wordt hij 'een der voornaamste (engel)vorsten genoemd'. (Daniel 10:13) En op weer een andere bijbelplaats staat dat Hij de engelen aanvoert in de strijd (Openbaring 12:7, Michael en zijn engelen).

 

8.3  Hoeveel aartsengelen zijn er?

 

Er wordt er maar één met name genoemd in de bijbel.

'Michael de aartsengel' (Judas :9)

 

In 1 Thess 4:16 is sprake van 'een' aartsengel. "bij het roepen van een aartsengel"

Dit wijst er op dat er meerderen zijn. Anders speek je over 'de' aartsengel in plaats van over 'een' aartsengel.

 

Michael die in Judas :9 aartsengel wordt genoemd wordt in Daniel (10:13.21;12:1) één der voornaamste vorsten (leiders) onder de engelen genoemd. Er zijn dus meer vorsten, aartsengelen

 

Was de engel Gabriel één van deze vorsten? Het wordt niet rechtstreeks gezegd.

 

8.4. De feiten over Michael op een rijtje

 

De bijbel gedeelten:

 

Dan. 10:13,21,21 en 12:1

Judas :9

Openb. 12:7-8

 

+ De naam Michael betekent: Wie is gelijk aan God?

+ Hij is één der voornaamste (engel)vorsten (Dan. 10:13)

+ Hij kwam de engel Gabriel te hulp tegen de (engel)vorst der perzen (Dan 10:13)

+ Hij wordt de grote (engel)vorst genoemd (Dan. 12:1)

+ Hij staat de zonen van Daniels volk, de Israelieten, terzijde (Dan. 12:1)

   Hij zal onder meer de rest van het volk bewaren in de grote verdrukking (Dan. 12:1)

   Het volk Israel zal niet volledig vernietigd worden. De staat Israel wel.

+ Hij is 'uw vorst', dat spreekt van een speciale relatie met het volk Israel. (Dan 10:21)

+ Hij heeft engelen, engelen die onder zijn bevel staan  (Openb. 12:7)

+ Hij voert op een bepaald moment oorlog in de hemel, werpt satan uit de hemel

    (Openb. 12:7-8)

 

 

 

Home – de bijbelstudie site

De volledige serie over de engelen