18. Heilige en gevallen engelen

 

Er is in de bijbel sprake van twee soorten engelen. Er zijn de uitverkoren of heilige engelen. En er zijn de engelen van de satan.

 

 

18.1.       De heilige en uitverkoren engelen.

 

"Wanneer Hij (Jezus) komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen"

(Marcus 8:38)

 

"Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen dat gij daaraan de hand houdt" (1 Tim. 5:21)

 

Dit zijn de engelen die niet gezondigd hebben en die gehoorzaam zijn gebleven.

 

18.2.       De gevallen engelen

 

Satan en zijn engelen.

 

"ook de draak (de satan) en zijn engelen voerden oorlog"

(Openb. 12:7-9)

 

Hier is sprake van de draak, de satan, en zijn engelen.

 

"het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is" (Matth. 25:41)

(Voor meer informatie over de gevallen engelen verwijs ik naar de bespreking van de opstand van de satan: studie nr. 16, "De zondeval van de satan" En naar de studie over de groep engelen die de satan in zijn opstand zijn gevolgd: studie nr. 17. "Andere engelen die de satan zijn gevolgd in zijn opstand" - ).

 

 

Home de bijbelstudie site

De volledige serie over de engelen