12.           Een eigen beschermengel?

 

12.1. De idee van een persoonlijke beschermengel

 

Sommigen (b.v. vele rooms-katholieke mensen) leren dat ieder mens of iedere gelovige een eigen persoonlijke beschermengel heeft.

 

Het is zeker een bijbels feit dat engelen namens God de gelovigen beschermen. Dat is eerder besproken in deze serie bijbelstudies over de engelen.(Studie 7, "Wat doen ze? De taak

van engelen", onderdeel 7.3., punt (3) ). Maar dit gaat een stapje verder. Het gaat verder dan bescherming door engelen, het gaat om bescherming door een persoonlijke beschermengel.

 

12.2. Geen deugdelijke basis in de Bijbel

 

Er staat nergens uitdrukkelijk in de bijbel dat elke gelovige een eigen beschermengel heeft. Daarom is deze leer speculatief. We moeten niet verder gaan dan de Bijbel doet. Het is geestelijk gezien altijd gevaarlijk als we gaan speculeren, als we verder gaan dan de Bijbel zelf. Waar de Bijbel over zwijgt daarover moeten wij ook zwijgen.

 

Er is één tekst waarmee wordt geprobeerd om de leer over een persoonlijke beschermengel te bewijzen vanuit de Bijbel. Men leest echter meer in de tekst dan er staat of dat er met zekerheid uit opgemaakt kan worden.

 

"Zie dan toe dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is." (Mattheus 18:10)

 

"deze kleinen … hun engelen"

 

Wie zijn deze kleinen? Het gaat om kinderen (18:2), het gaat om degenen die zichzelf gering achten als een kind (18:4). Over deze kleinen wordt gezegd dat ze in Jezus geloven: "één dezer kleinen die in Mij geloven' (18:6).

 

Over deze groep 'kleinen' wordt gezegd dat ze verbonden zijn met een groep engelen. Er is sprake van "hun engelen". Er is dus een band tussen de kleinen en een aantal engelen.

 

Over beschermen zegt de tekst niets. Van de engelen wordt alleen gezegd dat deze "voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is." Wat ze daar doen wordt niet uitgelegd. Er staat niet dat deze engelen voortdurend in de buurt van deze kleinen zijn om ze te beschermen. Er staat juist dat ze niet in de buurt zijn want ze zijn blijkbaar in de hemel aangezien ze voortduren het aangezicht van God de Vader zien.

 

Het gaat in deze tekst niet om bescherming door engelen van de eenvoudige gelovigen. Dan gaat het om kinderen die in Jezus geloven maar ook om andere gelovigen die zichzelf gering achten als een kind. Deze tekst vormt een onderdeel van een ernstige vermaning om eenvoudige gelovigen niet tot zonde te verleiden. Om ze ook niet te minachten. Er worden verschillende redenen gegeven waarom we voorzichtig en respectvol met eenvoudige gelovigen om moeten gaan. Ten eerste zijn zij juist degenen die in Gods ogen het grootste zijn in het koninkrijk van God (18:1-4). Ten tweede zal het heel slecht met je aflopen als je zulke eenvoudigen tot zonde verleid. En ten derde moeten we ze niet gering achten want met deze kleinen is een groep engelen verbonden. En dat niet zomaar engelen, maar engelen die voortdurend het aangezicht van God zien.

 

Er is dus een groep kleinen en die is verbonden met een groep engelen. Dit bewijst nog helemaal niet dat elke kleine een eigen engel heeft. Want je kunt het ook zo opvatten dat er een groep engelen is die verbonden is met deze groep kleinen. Deze engelen houden zich bezig met de groep. De ene keer met die, de ander keer met de volgende, de volgende keer met een aantal tegelijk.

 

Er is nog een tekst waar men zich op beroept.

"En zij zeiden: het is zijn engel" (Handelingen 12:15)

 

Petrus is zojuist door een engel van God bevrijdt uit de gevangenis. Hij gaat direct vanuit de gevangenis naar het huis van Maria, de moeder van Johannes. De deur is gesloten. Hij klopt aan. Men herkent de stem van Petrus en van blijdschap raakt men in de war. Een van de dingen die werden zijn gezegd is deze uitspraak "het is zijn engel".

 

Dat is een onbegrijpelijke uitspraak. Er staat iemand aan de deur, hij klopt, door de deur heen hoort men de stem van Petus. Maar, zo denkt men, het kan Petrus niet zijn want die zit in de gevangenis. Wat kan het dan zijn? Sommigen veronderstelden dat het zijn engel was. Een engel die dus sprak met de stem van Petrus.

 

Hier zie je dat sommigen van de discipelen nog niet volledig hervormd zijn in hun denken. Ze geloven nog in de leer over een dubbele ziel. Je hebt de persoon zelf (die we zien) en een engel.

 

Het gaat hier niet om een mogelijke beschermengel (die men de engel van Petrus noemt). Het gaat hier om een deel van de ziel van Petrus, het onstoffelijke deel dat men beschouwt als een engel. Want men komt op die uitspraak doordat men de stem herkent.

 

In ieder geval kun je op deze twee teksten geen leer bouwen dat ieder gelovige een eigen bewaarengel zou hebben.

 

12.3. Waarom deze leer gevaarlijk is

 

Het haalt de ogen af van God zelf en van Jezus. Aanvaarding van deze leer richt een mens op een engel. Men gaat het vertrouwen stellen op de engel in plaats van op Jezus, op God de Vader of op de Heilige Geest. Er ontwikkelt zich gemakkelijk een persoonlijke relatie met die engel. We moeten hier op aarde geen relatie met een engel opbouwen.

 

 

 

Het is slechts een kleine stapt naar het bidden tot de persoonlijke beschermengel. Ik heb rooms-katholieke gebedsplaatjes gezien met gebeden gericht tot de persoonlijke beschermengel.

 

Zo verwordt een beschermengel in de praktijk snel tot een afgod. Waar men het vertrouwen op stelt, waar men tot bidt.

 

De idee van een persoonlijke engel is bekend vanuit New Age kringen en het neo-paganisme. Daar spreekt men niet over een beschermengel maar over een geleide geest of over een persoonlijke geestelijke gids. Dat is een (boze) geest die zich speciaal met een individueel mens bemoeit. Er zijn zelfs boeken en cursussen voor het krijgen van contact met iemands persoonlijke engel of geleide geest.

 

Als een christen zich richt op zijn eigen veronderstelde persoonlijke beschermengel en er ook nog een relatie mee opbouwt, tot gaat spreken dan is het gevaar niet denkbeeldig dat die beschermengel ook op een gegeven moment gaat terugspreken. 

 

 

Home – de bijbelstudie site

De volledige serie over de engelen