Uitleg over de Word-faith leer

Vele van de bekende genezers hoort bij de zogenaamde "Word-of-faith" movement. Bennie Hinn, Kenneth Hagin, Yonggi Cho, Rodney Howard Brown, Morris Cerullo, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, etc.

In de word-of-faith beweging worden zeer ernstige ketterijen geleerd.

Door geloof kunnen we alles krijgen wat we willen, gezondheid, welvaart, succes, wat dan ook Maar die kracht wordt alleen vrijgemaakt door het gesproken woord. Als wij de woorden van geloof spreken dan komt er kracht vrij die onze verlangens verwerkelijkt.

De formule is simpel: "say it, do it, recieve it and tell it" (Hagin)

Drie stappen. Visualiseer wat je nodig hebt. Fundeer je aanspraak op de bijbel en spreek het dan tot werkelijkheid. (Copeland)

Neem een duidelijk doel, visualiseer het tot in de details en broedt het dan uit en spreek het dan tot werkelijkheid door de scheppende kracht van het gesproken woord (Yonggi Cho)

 

Het in geloof belijden maakt de zegen tot werkelijkheid. Als je ongeloofswoorden spreekt dan veroorzaakt dat de ramp waar je over spreekt. (Hagin)

Je moet in geloof belijden dat je genezen bent, en dan niet nagaan of je het al merkt, je moet ook niet verder voorgenezing bidden, je moet belijden dan je genezen bent.

Als je toch weer bidt dan ontken je daarmee je genezing en het woord van God. Dan vernietig je de kracht van het geloof door een negatieve belijdenis. (Hagin, Hinn, Copeland)

Being poor is a sin (Tilton)

Gods wil is prosperity (Gloria copeland)

De weg tot welvaart loopt via de collectezak van de word-faith-movement, de honderdvoud theorie. Geef een dollar en je krijgt 100 dollar terug.

En van je rechten als kind van God is gezondheid en genezing (Copeland)

2000 jaar geleden is het werk volbracht, je bent 2000 jaar geleden genezen, alles wat je hebt te doen is je genezing ontvangen door geloof (Bennie Hinn)

Hagin zegt zowel de hel als de hemel te hebben bezocht, hij heeft vele bezoeken van Jezus en engelen gehad. Hinn spreekt over geregelde bezoeken van de Heer. Na gebed kwam Hinn uit zijn kamer, zijn moeder was aan het schoonmaken, de kracht van God wierp haar tegen de muur.

Het uitdelen van de anointing. Hinn doet dat soms door alleen maar te blazen in de richting van mensen, die vallen dan om, in de Geest. Rodney Howard-Browne, deelt de anointing uit, hij noemt zichzelf de Holy Ghost bartender. Hysterisch gelach is een van de verschijnselen.

Als de Heilige Geest niet met Jezus was geweest dan had Hij gezondigd     (Hinn)

Je kritiseert mij - God zal je kinderen er voor straffen     (Hinn)

Het is tenslotte Gods bedoeling dat je rijk bent.

Tot zover een overzicht van de praktijken en gedachten van leraars uit de word-of-faith movement. Voor meer informatie, waaronder de vele citaten waarop het bovenstaande is gebaseerd, klik hier.