Rick Warren beveelt in 'Doelgericht Leven' het gebruik van contemplatief gebed aan

 

Ik citeer van pagina 92 van 'Doelgericht Leven'.

 

"De bijbel zegt dat we 'onophoudelijk' moeten bidden. Hoe moeten we dat doen? Een manier is om de hele dag door zogeheten ademhalingsgebeden te bidden, zoals vele christenen eeuwenlang hebben gedaan. Als ademhalingsgebed kunnen we een korte zin of een eenvoudige uitspraak gebruiken die we in één ademhaling tegenover Jezus kunnen uiten: 'U bent bij Mij.' 'U geeft mij uw genade.' 'Ik ben van U afhankelijk' 'Ik wil u Kennen.' 'Ik ben van U.' 'Help me om U te vertrouwen.' We kunnen ook een korte uitspraak uit de bijbel gebruiken …. Bid deze gebeden zo vaak mogelijk, zodat ze een plek diep in uw hart krijgen. ….. Het besef hebben van de aanwezigheid van God is een vaardigheid, een gewoonte die we kunnen ontwikkelen."

 

Niet alleen op bladzijde 92 maar ook op bladzijde 307 beveelt hij in het boek 'ademgebeden' aan .

 

Ademhalingsgebeden, bidden op het ritme van de ademhaling, het herhalen van telkens dezelfde zin. Een vaardigheid om een permanent besef van Gods aanwezigheid te ontwikkelen. Warren beweert dat 'vele christenen dit eeuwenlang hebben gedaan'. Hij zegt er niet bij dat dit rooms-katholieke mystici waren die het ware evangelie van Jezus niet kenden of verwierpen. Hij vertelt er ook niet bij wat mensen als Henri Nouwen beleefden toen ze deze techniek toepasten.

 

Nouwen vertelt in één van zijn boeken dat hij door het toepassen van repetitief gebed beelden kreeg op binnenkant van zijn hart. Beelden van Jezus en Maria, maar ook van de Dalai Lama en van Ramakrishna. Nouwen vond het allemaal even prachtig, hij schrijft er enthousiast over  (Henri Nouwen, Hier en nu, leven in de Geest, pp. 16, 81,82.) De Dalai Lama is de leider van het door en door occulte lama boeddhisme uit Tibet. Ramakrishna was de belangrijkste mysticus uit het India van de negentiende eeuw. Hij had speciaal ervaringen met de moedergodin of Kali, ook wel de goddelijke moeder of Shakti.  Nouwen vond het mooi dat hij dit soort ervaringen kreeg, hij was dan ook een 'interfaith' of 'inter-geloof' gelovige. Hij was van mening dat de mensen via de mystieke technieken van alle godsdiensten 'het goddelijke' bereiken.

 

Het enige wat in Doelgericht Leven nog ontbreekt is het advies dat de mystici als Henri Nouwen wel geven, namelijk het advies om elke dag een tijd apart te zetten, minimaal 10 minuten, om geconcentreerd je eigen ‘gebedsmantra' te herhalen. Dit is typisch Warren, net het laatste stapje niet nemen. Maar intussen zet hij de mensen op het spoor van repetitief gebed.

 

In plaats van over 'ademgebeden' spreekt men ook wel over contemplatief gebed, centrerend gebed of repetitief gebed. Het is een techniek die bekend is uit de oosters-orthodoxe en rooms-katholieke mystiek. Je neemt een woord of korte zin (b.v. een gebed) en die ga je langzaam en aandachtig telkens weer herhalen totdat er tenslotte dingen gaan gebeuren in je innerlijk. In feite is het niet anders dan een techniek om jezelf te ontledigen die ook in het Hindoeïsme wordt gebruikt. De woorden of zinnen die men daar gebruikt noemt men een mantra. Sommige 'christelijke' sites die het mystieke christendom propageren spreken openlijk over 'gebedsmantra's.

 

Meer over contemplatief gebed, klik hier

 

De organisatie van Rick Warren promoot inmiddels openlijk de mystieke techniek van contemplatief of centrerend gebed. De christenen wordt aangeraden om 'Navpress Discipleschip Journal' te lezen'. In dit blad worden geregeld mystieke technieken, waaronder het centrerend gebed, gepromoot.

 

De Engelstalige informatie is onder meer te vinden via de volgende link http://www.lighthousetrailsresearch.com/warren.htm.

 

In het artikel "Doelgericht leven - een toetsing" is er op gewezen dat Warren zijn lezers de kant van de mystiek opstuurt, onder meer door zijn positieve verwijzingen naar rooms-katholieke mystici.  

 

Eén van de rooms-katholieke mystici die Warren in Doelgericht leven propageert is Henri Nouwen. 

Blijkbaar zijn dit soort dingen geen belemmering voor Warren om Nouwen, en dergelijke technieken, aan te bevelen.

 

(Voor informatie over Nouwen, http://www.toetsalles.nl/htmldoc/bio.nouwen.eigenst.htm )

 

Dezelfde mystieke technieken worden overigens ook in de gemeente van Bill Hybels gepromoot. (Zie het Engelstalige artikel 'no more Protestant' www.cephas-library.com/renovare_willow_creek.html  )  

 

Voor meer informatie over de gevaren van, en het binnendringen van de mystiek in de evangelische wereld, zie de link mystiek http://www.toetsalles.nl/mg.htm . Zie b.v. het artikel 'De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek', daar wordt het verschil uitgelegd tussen de bijbelse spiritualiteit en de valse pseudo-christelijke spiritualiteit.

 

  ---------------------------------------------------

 

HOME