De echte hemel?

 

In het mei- en septembernummer van De Oogst heeft Hans Frinsel gewaarschuwd tegen het boek 'De hemel is zo echt' van de Koreaans-Amerikaanse Choo Thomas. Ook dr. Henk Bakker wijdde er een gedegen bespreking aan in CV-Koers. Ondanks deze waarschuwingen blijven diverse christenen nog steeds genieten van de bizarre openbaringen van zuster Choo. Ze zit bij Jezus op schoot te knuffelen en ontvangt profetische openbaringen. Kennelijk is de Bijbel niet compleet genoeg. Waarschuwingen tegen de zondige menselijke aard, de boodschap van het kruis en verwijzing naar het komende oordeel ontbreken bij deze Koreaanse. Ze wil alleen bemoedigen en niet negatief zijn. Naadloos sluit ze aan bij de zelfgerichtheid van westerse mensen, die kicken op gevoel en ervaring. Ze ontvangt openbaringen als ze een half uur heeft zitten schudden, wat we ook bij Toronto tegenkomen. Wie dit boek ontraadt omdat het een onbijbels en vals evangelie bevat, kan rekenen op bijval én boze reacties.

 

Hans Keijzer, Uit het artikel “Winden van leer” (De Oogst oktober 2006)