AGNES SANFORD

 

Agnes Sanford is de pionier van de innerlijke genezing door visualisatie. Ze had een school voor pastorale zorg. Vele andere bekende aanhangers van de methode van innerlijke genezing door gebed met visualisatie zijn door haar opgeleid en beïnvloed

 

Haar gedachten over innerlijke genezing komen niet uit de bijbel maar uit het neo-hindoeisme, het sjamanisme en het denken van Carl Jung.

 

Hieronder volgen een aantal citaten van Stanford.

 

Over de verlossing - over het werk van Christus

 

"De liefde van God kon de mens niet bereiken door de negatieve gedachtevibratie van deze door zonde en lijden getroffen wereld ... Daarom ondernam onze Heer in de hof van Gethsemane de grootste taak van wat wij nu noemen de Verzoening - de terugkeer van de mens tot het hart van God. Hij verlaagde letterlijk het niveau van zijn gedachtevibraties tot die van de mens en nam de denkbeelden van de mens over zonden en ziekte op zich, en over pijn en dood …. Op deze manier reinigde Hij de wereld van deze gedachtevibraties waar ze mee besmet was."   1

 

Jezus verloste de wereld door haar te verlossen van een verkeerd denken. Jezus nam niet plaatsvervangend onze zonde op zich. Hij naam plaatsvervangend onze denkbeelden over zonde en ziekte op zich.

 

Over God

 

"wij zijn een deel van God. Hij is in de natuur en Hij is de natuur"  2

 

Dit is de kernlering van New Age en het hindoeïsme. God is in alles (pantheisme) en God is in ons.

 

Ze noemt God de 'primaire energiebron'  3

 

Over het beïnvloeden van anderen door ons denken

 

Ze leert dat wij letterlijk deugden in andere mensen kunnen scheppen door de kracht van onze gedachten. 4 En dat we mensen op afstand kunnen genezen door visualisatie. 5  Ze leert zelfs dat we op die manier zonden kunnen vergeven.6

 

Haar methode van innerlijke genezing of genezing van herinneringen

 

"Hoe zal ik dan in mijzelf een sfeer van geloof opwekken, dat gevoel dat God mijn gebed verhoort? De methode waar ik me van bedien is het trainen van je creatieve verbeeldingsvermogen.

In de genezing van de herinneringen dient men krachtig het beeld in de gedachten vast te houden ... van een zeker persoon … en die niet als een zondaar beschouwen maar als een heilige. Vergeet de schaduwzijden en nare trekken van zijn of haar karakter en prent er door inbeelding de mooiste deugen en vermogens in die u bedenken kunt. Zo kunt u een mens veranderen, dit is pas verlossing." 7

 

De vrouw die de techniek van visualisatie aan Agnes Sanford heeft geleerd

 

Sanford vertelt in haar eerste boek 'Het helende licht' dat een vrouw haar het advies gaf dat haar op het spoor van visualisatie zette. Het was een vrouw uit de neo-hindoeistische en pseudo-christelijke mindcult met de naam 'Unity'. (Het is zoiets als Christian Science).

 

Sanford vertelt dat ze zich bij deze vrouw beklaagde over het feit dat ze nog geen genezende gebedskracht over een afstand kon projecteren. Ze kreeg het volgend advies:

 

"O mijn liefje, dat komt omdat je ze als ziek beschouwt. Als je er in je onderbewuste niet in gelooft dat ze beter worden, leg je de ziekte alleen nog maar sterker op de persoon. Als je voor iemand bidt, mijn beste, moet je leren hem gezond te zien.  8

 

Wij zijn ook schepper

 

"Na een paar maanden oefenen merkte ik dat ik mijn eigen kinderen op een afstandje kon beïnvloeden. Binnen een minuut veranderde mijn kind, en wat ik in mijn geest had 'gezien' deed het inderdaad. Het was als het schrijven en opvoeren van een toneelstuk. Wat de schrijver in gedachten had, ziet hij op toneel gebeuren.

We zijn inderdaad gemaakt naar Zijn (Gods) beeld. Hij is allereerst een Schepper, maar wij zijn dat ook, hoor."  9

 

Omdat we naar Gods beeld zijn geschapen, zo beweert Sanford, kan niet alleen God scheppen maar ook wij. God schiep door te spreken, door geloofswoorden, door creatieve gedachten. Wij kunnen in principe hetzelfde doen.

 

Het komt er op aan de wetten waaraan het geschapene gehoorzaamt te kennen

 

Sanford zegt dat 'er een reële macht is' die door iedereen in werking kan worden gesteld, of hij nu christen is of niet, want God werkt 'door wetten waar de krachten die Hij heeft geschapen aan onderworpen zijn …."  10

 

De voornaamste wet is dat de materie, dat de zichtbare werkelijkheid, onderworpen is aan de kracht van ons denken. En dat je de materie kunt beïnvloeden, beheersen, scheppen door denken en visualisatie.

 

Het doet er niet toe of je christen bent of niet. Een vrouw zei tegen Sanford dat ze geen gelovig mens was. Sanford antwoordde dat dit er niet toe deed omdat deze techniek en kracht voor ieder werkt. Als je de wetten maar kent. Ze zei tegen deze vrouw: "Schilder je het beeld voor ogen van het meisje waar je dochtertje op moet gaan lijken …"  11

 

Ze leerde deze vrouw de magische techniek van visualiseren zodat deze kon bereiken wat ze wilde hebben. 

 

In dit denken is God niet een onafhankelijke Persoon maar een grote Geest, die tot handelen aangezet kan worden door onze gedachten. Dit maakt de mens tot zijn eigen God.

 

De eindnoten

1.       Agnes Sanford, The Healing Light (Macalester, 1947), pp. 125-26, 165.

2.       Ibid, pp. 10, 34,35.

3.       Ibid, p. 30.

4.       Ibid, pp. 60, 65-67

5.       Ibid, pp. 28, 37, 94-95, 137-147.

6.       Ibid. pp. 63-64, 68, 112

7.       Angnes Sanford, The Healing Gifts of the Spirit (Fleming H Revell, 1966), p. 49, 131

8.       Agnes Sanford, The Healing Light (Macalester, 1947), pp. 143-144.

9.       Ibid, p. 65.

10.   Agnes Sanford, The Healing Gifts of the Spirit (Fleming H. Revell, 1966), p. 49.

11.   Agnes Sanford, The Healing Light (Macalester, 1947), p. 66