De 13 satanische bloedlijnen
Wegbereiders van de antichrist

Robin de Ruiter

317 pagina's, Ä 22,00, ISBN 9080162345


1. Uitdaging - 1 juni 2006

Robin de Ruiter en de grote samenzwering

Recensie door Eric Leijenaar

'Het meest spraakmakende boek over de antichrist'. Uitgever Mayra Publications in Enschede windt er geen doekjes om. De 13 satanische bloedlijnen is een bijzonder boek. 'Uitgebracht in meer dan veertig verschillende landen'.

Maar zo spraakmakend blijkt het werk bij nadere beschouwing niet te zijn. Het is een aaneenschakeling van beweringen en uitspraken die voor het overgrote deel oncontroleerbaar zijn. En de auteur trekt vervolgens op basis van die op z'n zachtst gezegd omstreden 'feiten' conclusies die nauwelijks te verdedigen lijken.

De 13 satanische bloedlijnen (317 pagina's, Ä 22,00, ISBN 90 801623 4 5) is van de hand van Robin de Ruiter. De ondertitel luidt: 'Wegbereiders van de antichrist'. Dat klinkt spannend. Maar dat is het bij nader inzien niet. Het klinkt ook samenzweerderig. En dat is het helemaal.

De Ruiter ziet overal samenzweringen. Er zijn, betoogt hij, wereldwijd dertien machtige families die feitelijk aan alle touwtjes op aarde trekken. De leden van deze exclusieve familiedynastieŽn behoren tot de toonaangevende satanisten van de wereld. Zij beschouwen volgens hem de duivel als hun enige en ware 'god'.

De basis van deze satansgodsdienst gaat heel ver terug, betoogt De Ruiter. Zo is er vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat de satan op een dag de wereld openlijk regeren zal. "Zolang wij dit dogma niet begrijpen, zullen wij nooit inzien waarom satans volgelingen de gehele mensheid in een antichristelijke wereldorde proberen te bewegen", schrijft de uitgever.

Zolang deze 'machtselite' de duivel als haar god beschouwt en gelooft dat het uiteindelijke doel van satan het instellen van een dictatoriale wereldmacht is, ondervindt iedereen op aarde dagelijks de gevolgen hiervan, meent De Ruiter. Hij heeft het over een 'geplande satanische werelddictatuur' en ziet daarin de in de Bijbel voorzegde heerschappij van de antichrist.

"De leden van de 13 satanische bloedlijnen zijn de wegbereiders van de antichrist. Zij zijn experts op het gebied van satanisme en bouwen hun macht middels occulte praktijken en duivelse rituelen verder uit om uiteindelijk de hele wereld in een duivelse greep te krijgen. Met behulp van netwerken, geld en geweld heeft deze machtselite zich met list en bedrog in alle structuren van de macht weten binnen te dringen om van daaruit de wereldgeschiedenis te manipuleren."

De Ruiter ziet overal de bewijzen daarvan. Satan heeft zich politieke macht verworven, waardoor zijn invloed op aarde 'stevig verankerd' is. Omdat hij dat niet als zichtbare persoon kan doen, bedient hij zich van mensen. Liefst invloedrijke mensen. En invloedrijk zijn ze, de leden van de dertien families. "Met hun instelling en hulp weet satan op grote schaal andere mensen te manipuleren en op deze wijze zijn onheilsscenario steeds verder uit te breiden. Zijn aanbidding speelt daarbij een grote rol en het maakt hem niet uit welke naam de mensen hem daarin geven: Horus, Leviathan, Abbadon. Baphomet, Seth of Lucifer, het is hem allemaal om het even", aldus De Ruiter.

Satan heeft inmiddels een immense organisatie opgebouwd, houdt hij zijn lezers voor. "Op alle terreinen van het menselijk bestaan, waarop invloed uitgeoefend kan worden, is de satansmacht terug te vinden. Religie, politiek, opvoeding, de financiŽle wereld, de massamedia, ja zelfs de wetenschap ontkomt niet aan de macht van het Kwaad. De machthebbers van deze wereld oefenen hun gezag uit via bewust opgezette machts en commandostructuren. Iedere dag geven ze hun bevelen aan verschillende groepen en personen door, zoals aan bijvoorbeeld politici, geheime diensten, religieuze sekten, kerken, huurmoordenaars en vele anderen." En alsof dat nog niet genoeg is, weet De Ruiter ook nog dat die machthebbers controle uitoefenen over de maffia, de Yakuza in Japan, de triades in China en de drugskartels in Zuid Amerika.

De hoofdlijnen die De Ruiter aangeeft, zijn aannemelijk. Maar in de uitwerking ervan gaat hij erg ver, te ver. Hij poneert stelling na stelling, maar bewijzen ervoor draagt hij niet aan. Voortdurend is hij aan het citeren. Die en die schreef... Zo 'leent' De Ruiter overal citaten, en doet het vervolgens voorkomen alsof het daarmee vaststaande feiten zijn geworden. Maar dat is natuurlijk niet zo.Alle geheime ordes en genootschappen komen in het boek langs. De Illuminati, de Tempeliers, de Vrijmetselaars, de Orde van Sion en nog veel meer. Het is ťťn grote, lange samenzwering van een stel mensen die maar op ťťn ding uit zijn: absolute wereldheerschappij onder rechtstreeks bevel van satan.

Om dat doel te bereiken werken ze nauwgezet aan een plan dat vooral verwarring en chaos behelst. De llluminati zaten volgens De Ruiter achter de val van de Russische troon in 1917, de Spaanse burgeroorlog, de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Balkanoorlog, en zelfs de aanslagen in New York van 11 september 2001. "Al deze oorlogen, spanningen problemen werden bewust gecreŽerd en maken onderdeel uit van de Illuminati plannen", schrijft De Ruiter. En even verderop meent hij: "Bijna alle mensen zijn bereid afstand te doen van hun rechten, zelfs op dat van vrij denken, wanneer daarmee hun zekerheid en veiligheid gewaarborgd blijft. Om die reden wordt de mensheid door twist, haat, nijd, ontberingen, honger en nood zo murw gemaakt en gemanipuleerd dat zij aan het eind van de weg geen andere uitweg meer ziet dan het zich onderwerpen aan de heerschappij van de Illuminati. Hoe meer verwarring, hoe meer klassenstrijd, rassendiscriminatie, oorlogen en politieke spanningen, des te sneller nadert de gezamenlijke mensheid het punt waarop zij een wereldregering accepteert die met ijzeren vuist het lijden van de mensheid voor altijd beŽindigen zal. Een werelddictatuur met een wereldregering aan de top. Deze regering zal een elite leiden waarin door computers gestuurde maatschappelijke orde heersen zal en waarin een allesbeheersende controle van het individu zal plaatsvinden. De wereldregering zal zeer autoritair zijn en er zal een soort van hoogste wereldraad bestaan die nationale en regionale raden controleert."

De lijst van mensen die tot de Illuminati behoren of hand en spandiensten verlenen is bij De Ruiter schier oneindig. ďVeel bisschoppen van de Anglicaanse kerk van Engeland zijn lid van de Vrijmetselaars. In Europa zijn of waren alle Engelse premiers en Franse presidenten logebroeders." Daarnaast een groot aantal afgevaardigden bij de VN en de Europese Unie. En voorts Joseph Luns, Henry Kissinger, Simon Bolivar, Boutros Boutros Ghali, Yithzak Rabin, Javier Solana en een lange lijst Amerikaanse presidenten onder wie George Washington, Roosevelt, Truman, Lyndon Johnson, Ford, Ronald Reagan, George (papa) Bush, Bill Clinton en de huidige president, George W. Bush. En dat is nog maar een kleine greep uit de lijst met namen.

De Ruiter zegt dat satanisch geÔnspireerd seksueel misbruik op grote schaal voorkomt. Maagdelijke kinderen worden net zolang achter elkaar seksueel misbruikt tot ze stervende zijn. Dan worden ze in stukken gesneden en opgegeten. Er bestaan zogenaamde 'menselijke boerderijen', waar kinderen speciaal voor dat doel 'gefokt' worden. En natuurlijk worden er op grote schaal kinderen ontvoerd. Volgens De Ruiter worden er alleen al in Amerika jaarlijks (!) tussen de 40.000 en 60.000 mensen tijdens satanische rituelen geofferd. Hij beroept zich daarvoor op een mededeling van een 'zwarte prins', maar harde bewijzen draagt hij opnieuw niet aan. Wel komt hij in het boek met een kalender waarop data staan aangeven waarop kinderen aan satan worden geofferd.

En zo is De Ruiter voortdurend bezig. Hij komt met allerlei beweringen die hij als onweerlegbaar feit poneert, maar die hij op geen enkele manier aannemelijk maakt. Zo weet hij in precies ťťn alinea te vertellen dat Lee Harvey Oswald niet degene was die Kennedy in 1963 vermoordde. "Het waren leden van de Operatie 40, een strikt geheim CIA team dat door George Bush, Richard Nixon en Allen Dulles was opgericht om Fidel Castro te elimineren."

En nog verder gaat De Ruiter. "Er bestaan", schrijft hij, "plannen om de wereldbevolking met drievierde te verminderen. Het doel is duidelijk: Een kleine elite en een aantal te controleren slaven." Om dat te bereiken hebben de Illuminati het al in 1946 voor elkaar gekregen dat er fluor aan het drinkwater wordt toegevoegd. Daardoor ontstaan volgens De Ruiter allerlei dodelijke ziekten en bovendien wordt het menselijk brein er beÔnvloedbaar en gevoelloos van.

Allerlei ziekten zijn naar de mening van De Ruiter opzettelijk in laboratoria uitgevonden en moedwillig op de mensheid losgelaten. Hij rekent daartoe een nieuwe type tuberculose, ebola, de vogelgriep en zelfs aids. En dan de hedendaagse muziek. Die is satanisch geÔnspireerd. Gevolg van de vele LSD trips die musici in de jaren zestig maakten. Toen een aantal van hen zich realiseerde dat ze werden 'geprogrammeerd' en zich daar tegen verzetten, werden ze vermoord. "Het is zeer aannemelijk dat deze musici te gevaarlijk werden voor de Illuminati en vermoord werden", denkt De Ruiter. De musici waar hij het over heeft: John Lennon, Jim Morrison, Curt Corbain, Jimi Hendrix, Brian Jones en Janis Joplin.

En met christelijke musici is het al niet beter, denkt De Ruiter. Hij geeft als voorbeeld gospelzangeres Amy Grant. Die bestond het eens om een rode jurk te dragen. Helemaal fout, want een rode jurk wordt vaak gedragen bij heksenrituelen. En op de handen van Amy Grant zou een hexagram ("een van de meest krachtige demonische satanische symbolen") te zien zijn.

Ook de filmindustrie moet het ontgelden. Zelfs de 'onschuldige' tekenfilms van Walt Disney zijn een "cocktail van occultisme, hekserij en pornobeelden." Porno? Jazeker. Als voorbeeld wijst De Ruiter op het omslag van de Spaanse versie van de video De kleine zeemeermin. Op de achtergrond staat een kasteel met hoog oprijzende torens. 
Dat zijn, in de ogen van De Ruiter, echter geen torens maar mannelijke geslachtsdelen...

En zo gaat het boek maar door en door en door. Overal, werkelijk overal, ziet De Ruiter samenzweringen. Bepaald bizar wordt het als hij het zionisme onder de loep neemt. Ook dat is natuurlijk een samenzwering, om te zorgen dat het Joodse volk weer in het land IsraŽl gaat wonen. Want satan wil daar, in IsraŽl, in Jeruzalem, zijn troon vestigen. En dus moest IsraŽl weer een zelfstandige natie worden. Probleem was alleen dat heel veel Europese Joden wel wensten te emigreren, maar niet naar IsraŽl. Ze kozen voor Amerika. Daarom kwamen de Illuminati met het zionisme op de proppen. Joden werden min of meer 'gedwongen' naar IsraŽl te gaan. Om die reden ook begonnen de Illuminati de Tweede Wereldoorlog. Niet om zes miljoen Joden de gaskamers in te drijven, maar om hen te bewegen naar IsraŽl te gaan. De nazi's zouden zelfs op allerlei manieren hebben meegewerkt die emigratie naar IsraŽl op gang te brengen. Toen bijvoorbeeld een Joods emigratiekantoor in Berlijn door een aanslag werd getroffen, deed nota bene de SS er alles aan het bureau weer zo snel mogelijk operationeel te krijgen. De SS'ers gaven wel vaker zionisten een bevoorrechte positie. Er werden regelmatig grote groepen Joden onder escorte uit Duitsland naar elders overgebracht. En De Ruiter schrikt er zelfs niet voor terug als een van de 'bewijzen' daarvoor Adolf Eichmann aan te halen, die bij zijn proces in 1960 gezegd zou hebben dat de SS letterlijk honderdduizenden Joden heeft gered opdat zij naar IsraŽl konden gaan.

De auteur blijkt geobsedeerd door samenzweringstheorieŽn. Onlangs verscheen, eveneens bij Mayra Publications van hem George W. Bush en de mythe van al Qaeda. Daarin beweert hij dat de aanslagen van 11 september 2001 op New York niet het werk waren van islamitische terroristen, maar dat de Verenigde Staten er zelf de hand in hadden. President Bush gaf opdracht tot de aanslagen. Zodat hij een vrijbrief kreeg om de islam aan te pakken. En waar behoort Bush volgens De Ruiter toe? Juist, tot ťťn van de dertien families die bloedlijnen vormen naar de antichrist. Samen met families als Rothschild, Rockefeller, DuPont, Onassis, Kennedy en Warburg.