HOE KAN IK VAN MEZELF LEREN HOUDEN?

 

Dit is het thema van een preek van Barend Okma. Uitgesproken in Evangelische Kerk de Pijler uit Leleystad. Uitgezonden 16 januari 2005 via 'de zendtijd van de kerken'. 

Het schema van de preek

 

Hoe kan ik van mezelf leren houden? (Het onderwerp)

 

Willen we anderen lief kunnen hebben dan moeten we eerst van onszelf houden. (De stelling)

 

In de tijd van Jezus hielden de mensen wel van zichzelf, tegenwoordig niet meer. Daarom de preek over 'hoe kan ik mezelf leren liefhebben'

 

1.      Wat wij er zelf aan kunnen doen

 

Ten eerste moeten we niet perfectionistisch zijn ten aanzien van onszelf. We moeten aanvaarden dat we niet volmaakt zijn. Kijk in de spiegel en zeg: Ik ben niet volmaakt.

 

Ten tweede moeten we aanvaarden dat we waardevol zijn. Kijk in de spiegel en zeg: ik ben van waarde.

 

2.      Wat anderen er aan kunnen doen

 

Je hebt anderen nodig om te kunnen groeien. Voor correctie en ook voor bemoediging. Mensen om je heen die zeggen dat je waardevol bent.

 

3.      Wat God er aan kan doen

 

God wil met je op weg gaan. Hij ziet meer in jou dan jijzelf of anderen zien. Bid God dat hij je omarmt met zijn liefde.

 
Hieronder volgt een samenvatting en verslag van de preek

 

De inleiding

 

Gelezen wordt Marcus 12:28-34. Men wil speciaal nadenken over 'het liefhebben van de naaste als onszelf'. Daar is 'het leren liefhebben van jezelf' aan gelinkt.

 

De stelling:  "zonder eigenliefde kan er geen liefde zijn voor de naaste uit ons bestaan"

 

De spreker erkent dat Jezus in het opgelezen Schriftgedeelte er van uit gaat dat de mensen zichzelf al liefhebben. Hij beweert vervolgens dat dit toen wel het geval was maar nu, in deze tijd, niet meer. Toen was, zo beweert de spreker, de samenleving veel stabieler dan tegenwoordig, de onderlinge relaties waren hechter. Dat was blijkbaar van invloed op de manier waarop de mensen naar zichzelf keken. Toen hielden de mensen nog van zichzelf. In deze tijd worstelen wij met ons zelfbeeld. Als wij in de spiegel kijken dan vragen wij ons af: Wie ben ik? Wie ben ik, wie ben ik niet? Wat kan ik, wat kan ik niet? Ben ik van waarde? Veel mensen komen er niet goed uit. Wij leven in een tijd die veel eist.

 

Hoe kan ik leren om mezelf lief te hebben. Drie punten zijn van belang.

(1)   Wat kan ik en moet ik er zelf aan doen

(2)   Wat moeten en kunnen andere er aan doen

(3)   Wat kan en moet God er aan doen

 

Wat kan ik er zelf aan doen?

 

We moeten ophouden met te proberen om perfect te zijn. Daar word je heel erg moe van omdat het niet lukt. Je loopt er door vast. Ga voor de spiegel staan en zeg tegen jezelf "Ik ben niet volmaakt."

 

We moeten dus niet te veel van onszelf eisen, maar er zijn ook mensen die te min over zichzelf denken, die zichzelf een nul vinden, die zichzelf niet belangrijk vinden.

 

Ieder mens is uniek. Je bent wel belangrijk. Ga voor de spiegel staan en zeg tegen jezelf "Ik ben belangrijk" en "Ik ben van waarde."

 

Nu volgt ter illustratie een anekdote uit het leven van de spreker.

 

In mijn tienerjaren was ik onzeker over mezelf. Ik had b.v. twee linkerhanden. Ik compenseerde dit door te pesten. Dit ging door totdat de jongen die ik in het bijzonder pestte tegen me zei: "Jij doet altijd wat anderen willen. Jij hebt geen persoonlijkheid?".

Dit raakte me erg. Ben ik dat? Wil ik dat zijn? Nee, dat wil ik niet, ik wil anders zijn. Ik nam de beslissing om me anders te gedragen en doordoor ging ik ook anders over mezelf denken. Nu ben ik trots op mezelf. Al ben ik er nog lang niet. Maar in de loop der jaren, door er aan te werken, door er voor te gaan, door beslissingen te nemen, heb ik van mezelf leren houden. En dat geeft balans en rust in je leven.

 

Dat moest ik zelf doen.

 

Wat anderen er aan kunnen doen

 

Hoe kan ik van mezelf leren houden. Ik moet er zelf iets aan doen en anderen kunnen er ook van betekenis in zijn.

 

Dan volgt een illustratie uit de bijbel. In Handelingen 15 lezen we over het conflict tussen Paulus en Barnabas over het meenemen van Johannes Marcus. De eerste had Johannes Marcus gefaald. Barnabas wilde hem een tweede kans geven, de kans om te groeien. Hij wilde hem weer meenemen. Paulus wilde dat niet. Later zegt Paulus dat Johannes Marcus van veel waarde is. Dit is het bewijs dat Johannes Marcus gegroeid is door de bemoediging van Barnabas.

 

Je hebt andere mensen nodig om te kunnen groeien.

 

Nog een tweede illustratie uit het eigen leven van de spreker.

 

Enkele jaren geleden had ik een moeilijke tijd. Doe ik mijn werk wel goed. Het liep niet lekker in mijn gezin en familie. Twijfel aan mezelf. Ik voelde mezelf niet van waarde. De mensen om me heen, familie, gemeenteleden, kennissen, bemoedigden mij. Ze lieten merken: je bent van waarde voor ons, we houden van je zoals je bent. Werd bemoedig door een bijbeltekst uit 2 Kor. 4. "daarom geven wij de moed niet op"

 

Schakel anderen in bij uw leven, bij uw proces. Niemand redt het alleen. Samen ervaren we dat we van waarde zijn.

 

Wat God voor ons kan doen?

 

Hoe kan God ons helpen om onszelf te leren liefhebben. De Here God wil daar veel in betekenen.

 

Eerste illustratie: Petrus

 

Jezus zag veel in Petrus, Hij zag niet alleen een visser. Hij zag een petra, een rots, in hem (Johannes 1:42). Hij zag iets in Petrus dat niemand anders in hem zag. Hij moest veel dingen leren met vallen en opstaan. Wat was de liefde en trouw van Jezus groot in zijn leven, die telkens maar weer met hem door bleef gaan.

 

God ziet iets in je wat je zelf niet ziet.

 

Tweede illustratie: een vrouw die tot geloof is gekomen

 

Een vrouw had in haar jeugd nooit een veilige basis gehad. Ze was incestslachtoffer geweest. Haar huwelijk strandde. Haar leven was ingestort. Ze ontmoet een nieuwe partner, het lijkt goed te gaan, maar toen kreeg ze een ernstig ongeluk, gevolgd door jaren van ziekte, ze zat zelfs enige tijd in een rolstoel. In haar nood riep ze een keer tot God. Op een wonderlijke wijze kwam ze in gemeente de Pijler. Ze heeft een hele ontwikkeling meegemaakt en uiteindelijk heeft ze gebeden of Jezus betrokken wilde zijn bij haar leven. 'Nu ben ik nooit meer alleen'

 

In deze mevrouw zie ik waar ik het vandaag over heb. Ten eerste is zij een knokker, ze doet er zelf veel aan. Ten tweede zijn er mensen om haar heen die haar laten weten je bent van waarde. Ik zal met jou doorgaan. En ten derde is ze op weg gegaan met God.

 

Besluit

God houdt van mensen. God wil met u en mij op weg gaan

 

Doe er zelf iets aan.

Schakel anderen in

Vraag God of hij je als een vader wilt omarmen met zijn liefde.

Amen. 

  

Klik hier voor beknopt commentaar op de preek

(uit Nieuwsbulletin nr. 1.)

 

Meer over het onderwerp

HOME