Kritiek op 'welvaartstheologie' van Pastor Prince

Het christelijke jongerenblad Xist in Christ waarschuwt 
voor de pijnlijke gevolgen van de 'welvaartstheologie' van Pastor 
Prince, voorganger van een megakerk in Singapore. Volgens het blad 
groeit onder christelijke jongeren Prince's aanhang.

Prince leert dat wie genoeg op Christus vertrouwt, genezing en 
financiŽle voorspoed in zijn leven mag verwachten, zo wordt in het 
jongste nummer dat morgen verschijnt, uitgelegd.

In het voorwoord legt hoofdredacteur Henk Jan Kamsteeg uit waarom het 
blad aandacht besteedt aan een predikant van de andere kant van de 
wereld. "Omdat iedereen die wel eens een christelijk jongerenfestival 
of EO Ronduit-weekend bezoekt, niet om de beste man heen kan. Diverse 
veelgevraagde en erg goede sprekers op deze evenementen lopen 
namelijk weg met Pastor Prince. Reizen naar Singapore maken hen 
enthousiast en motiveerden hen zijn theologie met Nederlandse 
jongeren te delen.'' Naast EO Ronduit verwijst het blad naar de 
evangelisch-charismatische jongerenorganisatie Soul Survivor en naar 
de evangelische gemeente Jong en Vrij in Hellevoetsluis. Op 
christelijke internetfora discussiŽren jongeren over de ideeŽn van 
Prince. Kamsteeg zegt er veel vragen over te krijgen. Jongeren weten 
niet wat ze moeten doen of worstelen met schuldgevoelens en 
onzekerheid op het moment dat genezing en voorspoed uitblijven.

Hij schrijft dat Prince enerzijds genade centraal stelt en dat is 
volgens hem heel positief. Anderzijds toont Kamsteeg zich geschrokken 
over de conclusies die de Singaporese pastoor daaraan verbindt. "Want 
is het werkelijk zo dat God genezing van ziekten en financiŽle 
voorspoed belooft aan iedereen die hier maar genoeg op vertrouwt? 
Maar hoe zit het dan met die diepgelovige vrouw die vecht tegen 
kanker? En met de enthousiaste christenen uit Afrika die nauwelijks 
genoeg te eten hebben voor hun gezin? Geloven ze niet goed genoeg? De 
pijnlijke consequenties van de theologie van Prince worden al gauw 
duidelijk.''

Kamsteeg gelooft in de goede intenties van iedereen die de boodschap 
van Prince doorgeeft. Toch waarschuwt hij: "Gods genade maakt vrij. 
Maar een theologie die leert dat wanneer je maar goed genoeg gelooft 
genezing en voorspoed het logische gevolg zijn, bereikt het tegendeel.''

In een achtergrondartikel trekt godsdienstdocent Johan ter Beek de 
conclusie dat bij Prince genade geen genade meer is, omdat het 
bereiken van voorspoed en genezing ten diepste van menselijke 
prestaties af gaat hangen. Voor hem is de werkelijkheid anders: "Af 
en toe geeft God een knipoog: er gebeurt een wonderlijke genezing of 
er komt opeens voorspoed. Maar in 99 procent van de gevallen volgt 
een christen de weg van Christus: door het lijden heen naar 
volmaaktheid.''

Bron: Nederlands Dagblad

Gepost op: 17 april 2007=