Ilya Progogine

 

Prigogine is biochemicus, theoretisch natuurkundige en nobelprijswinnaar.

 

Hij was en is gewoon een mainstream evolutionist. In het begin heeft hij geleerd dat de natuur een zelforganiserend vermogen heeft, waardoor de evolutie mogelijk is.

 

Voor een weerlegging van deze theorie, klik hier.

 

Prigogine heeft ook, samen met een andere wetenschapper (Isabelle Stengers) het boek “Order out of Chaos” geschreven. In het boek bewijst hij dat de tweede hoofdwet van de thermodynamica absoluut is. Tot op heden is niemand er in geslaagd dit bewijs te weerleggen. Hij ziet zelf, als evolutionist, het probleem, maar hij hoopte dat de, in die tijd opkomende chaostheorie, een oplossing zou geven waardoor evolutie toch mogelijk zou blijken te zijn. Daar had hij geen enkel bewijs voor, zo erkent hij zelf in het boek, maar hij hoopte en verwachtte het.

 

Het boek beleefde een aantal herdrukken en toen ineens was het weg, je kunt er nog moeilijk aankomen. Het lijkt er op dat tot de evolutionistische wetenschappelijke gemeenschap toen doorgedrongen was dat dit boek een doodsteek voor het evolutionisme is. Sinds die tijd wordt het veelal genegeerd.

 

HOME