Ouweneel beweert in zijn theologisch proefschrift dat we niet met zekerheid bijbelse leerstellingen (dogma’s) uit de bijbel kunnen afleiden.

 

Op bladzijde 166 zegt hij ronduit dat de bijbel geen bron van kennis is. Ik citeer: “scripture is not a source of knowledge”. Een helder geformuleerde waarheid kan volgens hem niet uit de bijbel worden afgeleid. Ouweneel blijft herhalen “Scripture does not know an ‘theological concepts’ or ‘dogma’s, and therefore these cannot be ‘derived’ from it. Not even ‘pre-theoretical doctrine’s can be objectively derived from it.” (blz. 96)

 

(Voor een bespreking van Ouweneels theologische proefschrift, klik hier. Zie ook Ouweneel in 11 punten, klik hier. Of het gehele Ouweneel Dossier)