BETOVERING!

 

Een analyse van lied 642 uit Opwekkingsliederen.

 

Wij werden geconfronteerd met dit lied en bemerkten dat we betoverd werden, we raakten het niet meer kwijt en ook na gebed was er niet direct reiniging. Vandaar deze analyse.

 

1e couplet

 

Al mijn zonden, al mijn zorgen,

Neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

 

2e couplet

 

Want dit water brengt nieuw leven

En verfrist mij elke dag.

’t Is een stroom van uw genade,

Waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

 

Refrein:

 

Here Jezus, neem mijn leven,

Ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water,

‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

 

3e couplet

 

Kom ontvang een heel nieuw leven,

Kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je

En Hij zegt: ‘ontmoet mij hier’.

 

Refrein

 

Leid mij steeds weer naar het water;

‘k Wil U daar ontmoeten, Heer.

 

 

 

Het lijkt een prachtig lied, prachtig gezongen met een meenemende melodie.

Centraal in het lied staat een ontmoeting met de Heer bij de rivier.

De vraag is echter wil de Heere Jezus ons echt daar ontmoeten, bij de rivier zoals beschreven in Ez. 47 en Openb. 22? Deze is voor ons aan de overzijde van de doodsjordaan, we moeten dit leven verlaten om daar te komen. En dat wordt inderdaad in dit lied gevraagd. Niet neem mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan Uw eer, maar “neem mijn leven”!!

Verder vragen we de Vader om zijn Troon te verlaten om ons te ontmoeten. Mozes moest steeds naar de tabernakel om God te ontmoeten. Ook wij worden genodigd om de berg des Heeren te beklimmen, zie o.a. Psalm 24 maar wel moeten dan onze harten, handen en mond gereinigd zijn. We worden nergens in de Bijbel uitgenodigd om te komen met onze zonden om God te ontmoeten. Maar om onze zonden te belijden zodat we vergeving kunnen ontvangen en reiniging door het bloed van het Lam. 1 Joh. 1:7-9. En als wij vergeving en reiniging ontvangen hebben moeten we ons daarna alleen de voeten  laten wassen. Joh. 13:10. Tenslotte, Jezus nodigt ons nergens om te komen wassen in de rivier. Hij nodigt ons om te komen en te drinken, daarna zal het levende water uit ons binnenste vloeien. Joh. 7:37-39. En dit water verfrist ons elke dag.

 

Wanneer je na het zingen of horen van een lied, (zoals ons gebeurde met dit lied) telkens de tekst opgedrongen krijgt, je kunt er als het ware niet van loskomen is dit een teken van vijandschap.

De Heilige Geest werkt met zachte aandrang, via het woord en gebruikt geen zielekracht om er bij ons iets in te pompen.