Noot over de correctie van de oorspronkelijke tekst van nieuwsbulletin12

 

De oorspronkelijke zin: (Ouweneel zwijgt, slim als hij is,  wijselijk in zijn boek over dit hoofdstuk!) is vervangen door (Ouweneel concentreert zich in zijn uitleg van Leviticus 18 en 20 wijselijk op Leviticus 18)

 

Ouweneel noemt hoofdstuk 20 namelijk wel. Maar hij concentreert zich bij zijn bespreking op Leviticus 18. Daar gaat hij dieper op in.

Jammer dat ik niet zorgvuldiger ben geweest. Dit zal zeker aangegrepen
worden om de rest van het nieuwsbulletin te verwerpen. Terwijl het niets afdoet
aan de kern van de zaak
.

 

De kern van de zaak is ten eerste dat Ouweneel de vier belangrijkste
schriftplaatsen, waarin homoseksueel handelen door God scherp wordt
afgewezen, wegredeneert, door ze alleen van toepassing te verklaren op los
homoseksueel gedrag in het kader van afgodendienst. En ten tweede zijn pleidooi voor
het gedogen van homoseksuele stellen in de gemeenten, als deze na vermaning
toch blijven volharden in hun homoseksuele relatie en gedrag.