Joni Eareckson over haar bezoek aan een genezingscampagne van Kathryn Kuhlman

 

Joni Eareckson is in Nederland erg bekend. In haar tienerjaren kreeg ze een ongeluk waarbij ze haar nek brak. Het gevolg was dat ze tot haar nek verlamd was. Ze heeft verschillende boeken geschreven (gedicteerd) met haar getuigenis. Ze heeft in de loop der jaren Nederland enkele malen bezocht. Indertijd heeft de EO veel aandacht aan haar besteed. Haar boeken zijn nog te koop in de evangelische boekhandels.

 

Joni was een keer te gast in het "The Bible Answer Man" radioprogramma. Daar vertelde ze dat ze enige tijd na haar ongeluk naar een genezingsdienst van Kathryn Kuhlman was geweest in de hoop dat God haar zou genezen.

 

Er was in de grote zaal een speciale plek gereserveerd voor mensen in rolstoelen en op krukken. Er bevonden zich 35 mensen in die ruimte. De dienst begon, ging voort, maar niets gebeurde. Nog voor de samenkomst was afgelopen kwam iemand van de organisatie hen verzoeken om de zaal alvast te verlaten. Dit om na afloop van de samenkomst een verkeersopstopping met al die rolstoelen te voorkomen. Ik citeer hieronder Joni in het Engels, de Nederlandse vertaling komt daarna:

 

"and so there I was Hank, number 15 in a line of 35 people in wheelchairs or on crutches, waiting at the stadium elevator to go up to the parking lot, and we could still hear the distant strains of the organ and piano - Kathryn Kuhlman's meeting was still going on - and I looked up an down this line of solemn-faced individuals and saw so much disappointment"

 

"Daar stond ik dan Hank, nummer 15 in een rij van 35 mensen in rolstoelen en met krukken, we stonden te wachten op de lift van het stadium die ons naar het parkeerterrein zou brengen. In de verte konden we nog het geluid van het orgel en de piano horen - de samenkomst van Kathryn Kuhlman was nog steeds bezig - en ik keek heen een weer langs de rij met ernstig kijkende personen en ik zag zoveel teleurstelling."

 

Vijfendertig mensen die allemaal hoopten op een wonder. Een genezer die staalhard beweert dat het de wil van de Vader is om iedere zieke te genzen. En alle vijfendertig gingen in rolstoel of op krukken weer weg. En dan gaat het alleen nog maar om de 35 mensen die bij Joni in het gereserveerde vak zaten.