Een rooms-katholiek theoloog legt uit wat de inquisitie is

 

Vele evangelische christenen weten niet meer wat de inquisitie was. Als een protestant het uitlegt dan komt al gauw het verwijt dat hij niet objectief is in zijn berichtgeving. Daarom laat ik hieronder een rooms-katholiek aan het woord. Het is Hans Küng. Küng is wel een kritische katholiek maar hij is nog steeds officieel rooms-katholiek priester. Zie wat Küng over de inquisitie heeft gezegd.

 

Hieronder volgen een aantal citaten:

 

"Bisschoppen en pausen baanden zo de weg voor wat de zwartste bladzijden van de gehele kerkgeschiedenis zouden worden: de inquisitie. Onder deze beruchte noemer begint de systematische vervolging van 'ketters' door een kerkelijke rechtbank (inquisitio haeraticae pravitatis) die niet alleen door de wereldlijke macht ondersteund werd, maar in wijde kring bijval vond; veelal werd genoten van de in het openbaar voltrokken doodvonnissen. Zo werd helaas de inquisitie een karakteristiek element van de katholieke kerk"

 

"De door de kerk veroordeelde ketters moesten worden voorgeleid aan de wereldlijke justitie om tot de vuurdood of ten minste het afsnijden van de tong te worden veroordeeld."

 

"Uitgerekend Innocentius IV, een groot jurist, ging nog een stap verder. Hij machtigde de inquisitie ertoe de wereldlijke overheid in te schakelen om door middel van foltering bekentenissen af te dwingen. De kwellingen die de slachtoffers hierdoor in concreto te verduren kregen, tarten elke beschrijving."

 

"Pas de verlichting maakte een einde aan de barbaarse praktijk van marteling en brandstapel. Maar de rooms inquisitie blijft onder veranderde naam ('Sanctum Officium', 'Congregatie voor de geloofsleer') wel degelijk bestaan."

 

Bron van de bovenstaande citaten is het boek "De katholieke kerk - een geschiedenis" geschreven door Hans Küng, pp. 118,119.

 

De feiten die Küng hierboven vermeld zijn algemeen bekende feiten, alle historici zijn hier van op de hoogte.

 

Het geweld tegen andersdenkenden was dus geďnstitutionaliseerd. Het had een vaste plaats in de kerkelijke organisatie. Vanuit de top van de kerk werden, via een speciaal daarvoor in het leven geroepen kerkelijke rechtbank, systematisch andersdenkenden vervolgd.

Het geweld was gruwelijk. Küng noemt levend verbranden, afsnijden van de tong. Hij spreekt over foltering en kwellingen die elke beschrijving tarten. Deze orgie van geweld is doorgegaan van de twaalfde eeuw tot het midden van de negentiende eeuw, toen voor het laatst een ketter ter dood werd gebracht. Het moorden en martelen is niet gestopt omdat de katholieke kerk tot inkeer was gekomen maar simpelweg omdat ze niet meer de politieke macht had om er mee door te gaan.

 

Nooit heeft de rooms-katholieke kerk toegegeven dat ze principieel fout zat bij de vervolging van andersdenkenden. Laat staan dat schuld is beleden voor alle misdaden die door de inquisitie zijn begaan. Misdaden die minstens zo gruwelijk waren als de misdaden die door de Nazi's zijn begaan. En bedenk dat deze vervolging niet door overijverige katholieke individuen werd uitgevoerd maar door een kerkelijke organisatie met de volledige steun van de kerkleiding.

De overleden Paus Johannes Paulus II heeft een keer een zogenaamd excuus gemaakt, met name voor het aandeel van individuele katholieken in de jodenvervolging. Maar in de verklaring werd geen excuus gemaakt voor het door de hoogste leiding in Rome gestuurde eeuwenlange gruwelijke optreden van de inquisitie.

 

De man die tot voor kort deze organisatie leidde, de organisatie die verantwoordelijk is voor het folteren, kwellen en doden van ontelbare mensen, is inmiddels tot Paus gekozen.

 

Afkomstig uit nieuwsbulletin nr. 6.

 

Voor meer informatie over de Rooms-katholieke Kerk, klik hier.

 

HOME