(Bron Nederlands Dagblad. Geplaatst op dinsdag 28 augustus 2007)

 

Andere weg voor homo's

 

door Yvette Lont

 

In de krant van 23 augustus las ik met verbazing enige standpunten van dr. J. Hoek. Met name het standpunt dat 'overspel zondiger is dan homoseksualiteit', waarvoor hij bijbelse gronden meent te kunnen aanvoeren, kon ik niet voorbij laten gaan zonder hierop te reageren. De Protestantse Kerk in Nederland beweegt zich volgens prof. Hoek als het gaat om homoseksualiteit tussen gedogen en goedkeuren. Ze is op zoek naar duidelijke richtlijnen en beleidskeuzes hierin. Hij geeft aan dat sommige kerken de homo's hebben afgewezen en er niet goed mee zijn omgegaan. Evangelisten hebben goedkope en snelle genezingen geboden.

Ik zou zeggen: Gelukkig maar! Genezing was nodig voor een bepaalde groep homoseksuelen die uit lust en losbandigheid deze seksuele handelingen hebben verricht en zich van deze wandel hebben bekeerd. Er zijn er velen die nu getrouwd zijn, kinderen hebben en in de dienst van de Heer staan. Anderen zullen ervoor kunnen kiezen vanwege hun geaardheid of niet volgroeide of verkeerde genitaliŽn, geboren in een verkeerd lichaam etc, celibatair te leven, zoals ook de eunuch volgens de Bijbel. Hebben deze mensen gevoelens en kunnen ze liefhebben? Ja, maar ze geven hun leven als een levend offer en in dienst van de Heer en kiezen ervoor als 'Paulus' verder te leven.

Laten wij niet met de wereldgeesten meegaan. Laten wij niet dwalen en de homoseksuele leefwijze goed praten 'omdat het toch liefde is', maar weten wat het Woord van God zegt. De liefde heft Gods gebod niet op, maar is juist de vervulling van de wet (Romeinen 13:10b). In MatteŁs 19:4: ,,Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen in den beginne als man en vrouw heeft gemaakt?' Dat is van den beginne Gods doel en intentie geweest. Dat is het beeld van Christus en zijn gemeente. Bruidegom en bruid. Niet bruidegom en bruidegom.

Als we de Bijbel lezen is het door heel het boek heen duidelijk dat homoseksueel gedrag wordt afgewezen. Leviticus 18:22: ,,En gij zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, een gruwel is het!'' Zouden ze toen ook van elkaar gehouden hebben?' Ongetwijfeld en toch keurt de Heer dit af. Lees Romeinen 1:26: Onder het kopje 'Schuld der heidenen en hun straf': ,,Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan schandelijk lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegen natuurlijke. 27: Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omvang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. 28: En daar zij verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. 29: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun eigen ouders ongehoorzaam; onverstandig; onbestendig, zonder hart of barmhartigheid.'' Dat is nogal wat! Ik kan niet zien dat overspel in het huwelijk een 'zwaardere' zonde is dan wat hier over homoseksualiteit geschreven staat. Laten wij niet zomaar proefballonnen opgooien omdat het onderwerp een hype is in de wereld. Dat het debat in christelijke kringen wordt gevoerd, is prima, maar laten we met zuivere argumenten komen.

Ja, God haat deze zonde, en het verdient de 'geestelijke' dood. Maar wij leven in een tijd van genade, en zullen genade moeten schenken aan degene die van zijn homofiele pad wenst af te stappen. Wij kunnen hen bereiken door hen lief te hebben en hen over onze Heer te vertellen. Dan horen ze ook dat er ook een andere weg is. Een weg ten eeuwig leven.

Yvette Lont is auteur van het boek 'Van prostituee tot Politica' en raadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam-Zuidoost.