De bediening van het woord  (homiletiek)

 

In allerlei situaties moeten we als christenen het woord van God doorgeven aan anderen. Denk aan: preken, evangeliseren, zielzorg, onderwijzen, waaronder b.v. het onderwijs thuis aan de eigen kinderen.

 

1. Het ontvangen van een boodschap

 

Niet zomaar iets doorgeven. Een boodschap van God voor die situatie ontvangen.

 

Hoe?

-Gebed om een boodschap

-Geestelijk inzicht: wat is nodig in die situatie, bij de toehoorders, dit onderzoeken

-Vooral bij onderwijzen een lesprogramma opstellen en volgen (wel flexibel)

-Word je ergens bij bepaald?

-Geeft Gods Geest er innerlijk getuigenis op, ervaar je zelf de kracht ervan?

 

Wat je ook kan doen:

-Iets doorgeven waardoor jezelf opgebouwd bent

 

Door ervaring leren.

Kijk of God bevestigt: (1) heb je bijstand van de Heilige Geest ervaren, (2) was er beslag op harten, (3) is er effect op levens en verandering van denken, (4) wat is het oordeel van geestelijke broeders en zusters?

 

2. Spreken met betoon van Geest en kracht

 

"met betoon van Geest en kracht" (1 Kor. 2:4)

 

Spreken met een zalving van de Heilige Geest.

De kracht van God rust op de boodschap, het spreken.

 

Hebr. 4:12 - het dringt door, het schift

1 Kor. 14:24,25 - doorgrond, het verborgene van het hart komt aan het licht

Een brandend hart (Lucas 24:32), diep in het hart getroffen.

 

Hoe krijg je een zalving?/wanneer kun je een zalving verwachten?

 

-          Onder leiding van God bezig zijn. Moet ik spreken?

-          Een boodschap van de Heer ontvangen

-          Het uitspreken van de boodschap voorbereiden in gebed, aanhoudend gebed, Efeze 6:18

-          Ootmoed. Jezelf verootmoedigen. Erken dat je het zelf niet kunt en verlaat je op de Heer.

De Heer zegt: "geeft gij hen te eten" (Matth.14:16) maar je weet dat je maar een paar broodjes hebt. Het is te weinig. Erken dit, zet in wat je hebt, in geloof dat de Heer het zal vermenigvuldigen. "Heer zegent u het kleine beetje dat ik heb"

-          Geloof

Verwacht dat de Heer je paar broodjes zal vermenigvuldigen.

Rekenen op de beloften van de Heer, er in geloof aanspraak op maken

Met de opdracht geeft de Heer ook de genade.

Matth. 28:18-20. Bemoediging, opdracht en belofte. "En zie ik ben met u"

 

3. Enkele technische aanwijzingen

 

-          Breng het woord, de boodschap moet uit het woord komen

-          Spreek er niet te veel omheen

-          Gebruik geen retoriek

-          Zeg het zo eenvoudig mogelijk

-          Zeg het zo kort mogelijk

-          Gebruik een structuur (inleiding, punten, afsluiting)

-          Introduceer het onderwerp

(waar je over gaat spreken, waarom belangrijk, hoe er opgekomen, etc.)

-          Gebruik punten  (Zeer belangrijk!)

Dat geeft helderheid, maakt het ordelijk

De punten moeten uit het onderwerp zelf opkomen.

-          Geef bij elk punt een of twee goede illustraties

Die moeten aansluiten bij leefwereld van de toehoorders. Of afkomstig zijn uit de bijbel zelf. Dit maakt het concreet. Als je over b.v. over bezorgdheid spreekt, noem dan enkele zorgen die bij je toehoorders kunnen leven.

-          Gebruik een bord (projector) bij onderwijzen, zet daar de punten in sleutelwoorden op.

-          Spreek met gezag, zo is het, dit zegt de bijbel

(dat kan als je boodschap uit het woord komt)

-          Spreek met een last

(zelf doordrongen zijn van het belang van waar je over spreekt)

 

Verschillende soorten boodschappen

-          een tekst

-          een bijbelgedeelte

-          een onderwerpstudie

 

 

  -----------------------------------

 

De bijbelschoolsite: www.internetbijbelschool.nl

De discernmentsite: www.toetsalles.nl