Hoor en zie hoe Hinn eder die hem durft te kritiseren vervloekt

 

Eerste voorbeeld.

Benny Hinn curses all those who speak against his ministry  (Windows media video- 350k).

U hoort hem het volgende zeggen: “Yes, Lord, I’ll do it. I place a curse on every man and every woman that will stretch his hand against this anointing. I curse that man who dares to speak a word against this ministry” “Ja, Heer, ik zal het doen. Ik plaats een vloek op ieder man en iedere vrouw die hun hand uitstrekken tegen deze zalving. Ik vervloek de man die een woord tegen deze bediening durft te spreken.” Hetzelfde is te horen in audio, klik hier. De geluidskwaliteit van de opname is beter dan bij de video.   (Uitgesproken: Praise the Lord, TBN, June 8, 1998)

Een tweede voorbeeld.

Klik deze link aan http://www.bereanfaith.com/heresy/bennythreat.wav. U hoort Hinn het volgende zeggen: "If you have attacked me, your children will pay for it." “Als je mij hebt aangevallen zullen je kinderen er voor boeten”    

 

 (Uitgesproken: Praise The Lord, TBN, June 8, 1998)

 

MEER INFORMATIE OVER BENNY HINN