Besloten bezinning verloopt 'respectvol’

 

van onze redactie kerk

ND 8 december 2009

 

HUIZEN - In de Gereformeerde Bond is vanouds ontspannen omgegaan met de vragen van schepping en evolutie. Dat maakt de beweging nu kwetsbaar als de reformatorische zuil het creationisme omarmt.

 

Dat was volgens algemeen secretaris Piet Vergunst een conclusie van de besloten bijeenkomst over schepping en evolutie in Huizen, waar prof. dr. G. van den Brink, ds. M.A. Kuijt, prof. dr. E. Talstra en prof. dr. M.J. Paul het woord voerden.

 

Aan het einde werd benadrukt dat het van belang is dat elke predikant zelfstandig over de thematiek blijft nadenken, om zo ‘blijvend gereformeerd’ te zijn. “De ontmoeting was onderdeel van die reformatie. Er is veel materiaal op tafel geweest. Van een predikant als professional mag worden verwacht dat hij met deze bagage zich thuis zelfstandig in de Bijbel verdiept en zijn bevinding met de gemeente deelt.”

 

De bijeenkomst was belegd vanwege onrust in de achterban die ontstond nadat diverse voormannen van de Gereformeerde Bond zich over het onderwerp hadden uitgelaten. Er kwamen ongeveer honderdvijftig predikanten op af. De pers was niet welkom bij de bijeenkomst - bij aanvang bleek wel een cameraploeg van het weblog Geenstijl zich bij de ingang te hebben opgesteld.

 

Een oproep van een emeritus predikant terughoudend te zijn bij het ontrafelen van het geheim van het ontstaan van de aarde, kreeg brede steun, aldus Vergunst. “Hij zei uit zorg over het gebrek aan eerbied voor het getuigenis van de Schrift, genoeg te hebben aan wat in het Woord is geopenbaard. Ik had de indruk dat daarvoor veel weerklank was.”

 

Het gezag van de Bijbel stond volgens Vergunst geen moment ter discussie. “Wel ging het over de vraag hoe de Schrift moet worden gelezen. Er is over veel inhoudelijke vragen gediscussieerd. Het was respectvol en niet op de persoon gespeeld. Ik proefde de behoefte elkaar binnen de grenzen van Bijbel en belijdenis vast te houden.”

 

Na afloop kreeg Vergunst geen woorden van teleurstelling te horen. “Degenen die ik heb gesproken, vonden het een waardevolle dag. Ook zij die kritisch waren geweest, toonden zich dankbaar voor deze bezinning.”