10.5.Dialoog

 

Dit is een sleutelwoord voor de wijze waarop de Wereldraad van Kerken aan de eenheid bouwt. Men gaat een dialoog aan. Men kiest niet voor antithese maar voor dialoog. Dialoog is strikt genomen een neutraal woord. Het betekent letterlijk 'een gesprek'. Op zich is het in gesprek gaan met andersdenkenden niet verkeerd. Maar het is zeer de vraag of Jezus dat bedoelde toen hij zei dat we het evangelie moeten verkondigen aan de gehele schepping.

 

Het woord dialoog, zoals dat door de Wereldraad wordt gebruikt, gaat echter uit van bepaalde, vaak onuitgesproken, vooronderstel≠lingen. Achter de dialoog ligt de principiŽle acceptatie van de ander als een medegelovigen. De dialoog gaat dan ook niet over de fundamentele vraag wie het ware evangelie gelooft en uitdraagt maar over allerlei bijzaken. Meedoen aan de dialoog betekent dan automatisch dat men bewust of onbewust dit uitgangspunt aanvaardt. Althans men geeft op zijn minst die indruk.

 

Jezus ging geen dialoog aan met de FarizeeŽn en de SadduceeŽn, met de dwaalleraars uit zijn tijd.

 

Men wil geen confrontatie maar dialoog. Door de confrontatie uit de weg te gaan verloochen je echter de waarheid. Ik citeer nogmaals C.H. Spurgeon: "Neither when we have chosen our way can we keep company with those who go the other way. There must come with the decision for truth a corresponding protest against error".

 

De onuitgesproken vooronderstellingen van de dialoog zijn dat we elkaar niet mogen veroordelen (men noemt dat elkaar respecteren), dat we van elkaar moeten leren (dit leidt gemakkelijk tot syncre≠tisme), dat we elkaar moeten leren kennen, dat we elkaar moeten ontmoe≠ten. Men ontmoet elkaar op voet van gelijkheid, als gelovi≠gen uit verschillende even legitieme tradities. Niemand mag exclu≠sief de waar≠heid claimen. Het gesprek wordt aangegaan vanuit de vooronderstelling: we zijn alle twee kinderen van God. De waarheidsvraag mag niet gesteld worden. Als je naar de leer vraagt en wilt toetsen aan de bijbel wordt je direct beschuldigd van modernisme, van het hanteren van een fundamentalistisch waarheidsbegrip, van verwerpelijk imperialistisch westersdenken, van mannelijk denken, van vissendenken

 

De dialoog staat tegenover de antithese, tegen over afscheiding, tegenover confrontatie, tegenover een verkondiging met gezag, tegenover het stellen van de waarheidsvraag.

 

--------------------

 

Dit is onderdeel van hoofdstuk 10 van de studie ďWat is er aan de hand in de evangelische wereld?Ē. Voor het gehele hoofdstuk, klik hier.

 

Voor de gehele studie, voor een versie in Word, met voetnoten, klik hier. Voor een versie in html, zonder voetnoten, klik hier.

 

Home