Het boek Deceived on Purpose

 

Eind vorig jaar is een belangrijk boek uitgekomen. Het heeft als titel 'Deceived on Purpose - The New Age Implications of the Purpose-Driven church." (Doelgericht misleid - de New Age implicaties van de doelgerichte gemeente.)

 

De schrijver is Warren Smith. Hij was voor zijn bekering diep betrokken bij de New Age Beweging. Daardoor is hij goed op de hoogte van het newage denken en van alles wat in die beweging gebeurt. Met deze kennis las hij Doelgericht Leven, tot zijn schrik ontdekte hij allerlei New Age invloeden in het boek. Wat hij vond heeft hij opgeschreven.

 

Ik wil ieder die de Engelse taal beheerst aanraden om dit boekje te lezen. Het is een dun boekje. Een pocket van 211 bladzijden. Alles wat Warren zegt is goed onderbouwd met verwijzingen en citaten. Dit zijn de gegevens van het boek. Deceived on Purpose, Warren Smith, Mountain Stream Press, ISBN 0-9763492-0-5. (Het is b.v. te bestellen, zonder creditcard, via www.bol.com )

 

Er wordt gewerkt aan een Nederlandse uitgave. Het kan nog wel enige tijd duren voordat die gereed is. Intussen heeft  Marc Verhoeven toestemming gekregen van de schrijver om te vertalen. Het is mogelijk om de vertaalde hoofdstukken bij Marc Verhoeven aan te vragen. Zijn internetadres is:  verhoevenmarc@skynet.be . Het voorbehoud is wel dat deze hoofdstukken momenteel niet op het internet mogen worden geplaatst en dat ze ook niet voor massale verspreiding mogen worden gedrukt.

 

Drs. Karel van Berghem, emeritus baptistenpredikant, heeft een Nederlandstalige samenvatting van het boek gemaakt. Die is te vinden op zijn site: http://www.oncedelivered.org . Broeder van Berghem heeft een  boekje over Doelgericht Leven en Rick Warren geschreven. Het bestaat uit twee van zijn brochures.