>

EO geen geloofwaardig platform

06-02-2009 10:02

 

...van deelnemer naar onderwerp van debat...

Als de mening van Andries Knevel het debat over de evolutietheorie domineert, is de EO geen geloofwaardig platform daarvoor, stelt drs. Tom Zoutewelle. Een goede inhoudelijke discussie is tot nu toe afwezig.

De EO wil een platform bieden voor debat over het ontstaan van de aarde. De omroep verklaarde dit gisteren naar aanleiding van de uitzending van het programma ”Het zal je maar gebeuren” afgelopen dinsdag. Voor het oog van televisiekijkend Nederland nam Andries Knevel publiekelijk afstand van het creationisme.

De vraag is echter of de EO zijn rol als platform voor een genuanceerde discussie op deze wijze waarmaakt. Andries Knevel heeft als presentator en programmamaker in dit debat een onbeperkte volmacht. Hij is de enige programmamaker die bij de EO in de gelegenheid wordt gesteld om programma’s over dit onderwerp te maken.

Andries Knevel zou als gespreksleider van zo’n discussie niet zelf deelnemer moeten zijn. Maar dat is hij wel en inmiddels is hij van deelnemer zelfs onderwerp van het debat geworden. Goed beschouwd mag de mening van Andries Knevel er helemaal niet toe doen.

Het programma kenmerkt zich verder door een onevenwichtig aanbod van deskundigen. Theďstische evolutionisten krijgen ruim baan, terwijl van ondergetekende slechts een enkel beeldfragment wordt getoond van een eerder uitgezonden Elfde Uur. Dit met als enige doel om als springplank te fungeren voor de probleemstelling van het programma: Kijk, zo dacht ik vroeger ook… Als de EO werkelijk een platform voor deze discussie wil zijn, moeten alle betrokkenen in deze discussie de gelegenheid krijgen om hun mening nader toe te lichten.

 

Maar dan de kern van de zaak: Waarom is Andries Knevel eigenlijk van mening veranderd? Om de inhoud of om de mensen die hij navolgt? Ik mis een inhoudelijke benadering van de discussie. Het gaat hier slechts over mensen en hun overtuiging. Laten we daarom eens kort stilstaan bij de inhoud. Wat is de stand van zaken als het gaat om de evolutietheorie?

Het ontstaan van het eerste leven is nog steeds niet verklaard door evolutionisten. Gemakshalve neemt wetenschapsfilosoof Bas Haring in de Volkskrant van 3 januari deze barričre door te stellen dat het ontstaan van het eerste leven geen onderdeel vormt van de evolutietheorie. Dat hier sprake zou zijn van een „misverstand” is natuurlijk onzin. Darwin zelf stelde dat leven ontstaan zou zijn in een warm meertje waarin bepaalde stoffen complexe veranderingen ondergingen.

Dan is er verder het feitelijke mechanisme van de evolutietheorie. Ooit begonnen met natuurlijke selectie en variatie zijn we via het neodarwinisme inmiddels aanbeland bij exotische ideeën als ”evo-devo”. Hoe kun je zo overtuigd zijn van een theorie als deze in de meest essentiële zaken nog volop in beweging is? Het stellen van de vraag is het geven van het antwoord, lijkt me.

 

Zijn het de fossielen die de evolutionaire kar moeten trekken? Ik denk dat creationisten en ID’ers voldoende duidelijk hebben gemaakt dat de fossiele gegevens niet per definitie wijzen op evolutie. De grote verscheidenheid aan biologische informatie aan de basis van de geologische kolom (de ”cambrische explosie”) is een fenomeen dat veel beter verklaard wordt door een schepping.

Ook voor het gevoelige dossier van een biologische verwantschap tussen Adam en aap is nog steeds geen goede paleontologische onderbouwing. De fossielen zijn er gewoon niet. Ik moet helaas vaststellen dat er door aanhangers van de theďstische evolutie weinig deskundigheid is getoond op die vakgebieden die er werkelijk toe doen.

Ik ben daarom niet erg onder de indruk van de wetenschappelijke noodzaak van een theďstische evolutie. Ik word gesterkt in die overtuiging als ik vaststel dat je voor het idee van een door God geleide evolutie geen handen op elkaar krijgt in de wetenschap. Zo’n vorm van evolutie is evenmin wetenschappelijk te testen als een schepping door God.

Klik hier!

Wat wél opvalt is dat theďstisch evolutionisten bij herhaling de publiciteit zoeken. Goed beschouwd zouden aanhangers van een theďstische evolutie eerst hun collega-wetenschappers maar eens moeten overtuigen van hun gelijk. Pas dan hebben we het over echte wetenschap.

 

Ondertussen denkt de man op de straat er het zijne van: evolutie is toch wel een heel makkelijk alibi om niet in God te geloven. Voor veel christenen is deze discussie inmiddels moeilijk te volgen. Zij zijn immers niet geleerd en willen nog steeds geloven. Maar wat moeten ze geloven? Als we ontkennen dat we ons op een hellend vlak bevinden, dan moeten we maar eens te rade gaan bij de geschiedenis van kerken en voormalige christelijke universiteiten. Die heeft ons anders geleerd.

Ik roep de EO op om de discussie in het Darwinjaar op een andere wijze invulling te geven. Dit debat is niet gediend met ijdelheid maar met inhoud.

De auteur is bioloog en geoloog en voorzitter van Stichting Creaton.

 

http://www.refdag.nl/artikel/1390194/EO+geen+geloofwaardig+platform.html