Heel Uw woord is waarheid

dinsdag 10 februari 2009

 

Volgens Andries Knevel is het mogelijk een orthodox gelovige te zijn en toch te zeggen: Ik geloof niet dat de wereld zesduizend jaar geleden in zes maal vier en twintig uur geschapen is.' Daar zou hij vrij in zijn, maar niet als representant, ja boegbeeld van de EO. Twintig jaar geleden zou iemand met zo'n geloofsgetuigenis gegarandeerd zijn afgewezen bij de EO, voor welke functie dan ook.

Het zal hem nu  zijn baan niet kosten, want de EO is de Evangelische Omroep allang niet meer, al zijn er nog steeds orthodoxe christenen onder de medewerkers, voor wie de Bijbel het Woord van God is. Moeilijk moeten zij het wel hebben in de organisatie die zich de laatste jaren steeds verder van het bijbels fundament heeft verwijderd. Het ene principe na het andere ging over boord. De smalle weg werd verlaten. De Boodschap verdween al voor een groot gedeelte in de kloof.

Waarom gelooft Andries niet dat zo'n zesduizend jaar geleden de wereld in zes dagen geschapen werd? Is dat vanwege het feit dat je met zo'n geloof niet serieus wordt genomen door de wreld? Of omdat tegenwoordig ook invloedrijke christenen als Dr. Ouweneel met een geestelijke wegomlegging bezig zijn en dat zo'n beetje mode schijnt te worden?

Vast fundament

Een directeur van de EO zegt in zijn persbericht: De missie van de EO gaat over God als Schepper en Jezus als Redder. Dat is een vast fundament van ons geloof.' Dat kan geruststellend klinken, maar in dit verband rijst de vraag of hij daarmee bedoelt dat ieder binnen de EO vrij is om daaraan eigen invulling te geven, k wanneer hij daarmee God voor leugenaar verklaart?

Bij de stichters van  de Omroep zou zo'n situatie ondenkbaar zijn geweest. Het gaat immers niet om iets bijkomstigs, maar om een zeer fundamentele zaak. Hoe serieus nemen we God en hoe zwaar weegt het Woord van de Bijbel? Voor een orthodox christen geldt de Bijbel als het Woord van God. Zonder die Bijbel zouden we niet weten wie God is. Hij heeft Zich daarin aan ons bekend gemaakt. Hij misleidt ons niet, maar vertelt ons de zuivere waarheid. Hij is niet in staat om te liegen. Hij is de Waarheid Zlf.

Heel Uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig', zo getuigt de Heilige Geest. Een orthodox christen gelft dat eenvoudig omdat dit in de Bijbel staat (Psalm 119:160). Daarom is het voor hem of  haar ook onbestaanbaar om Gods mededeling, dat hij in zes dagen de hemel en de aarde inclusief de mens geschapen heeft, als onwaar te verwerpen. Mensen die dat wl doen zullen steeds meer vraagtekens zetten en ten slotte geen geloof meer overhouden dan het eigen inzicht. Zonder vertrouwen in de God van de Bijbel, biedt het leven echter geen enkel

 

Huiveringwekkend

Laten we bedenken dat de Bijbel stelt dat God persoonlijk deze verklaring in de tien geboden tot Isral gesproken heeft! Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.' (Exodus 20:11)

Als een christen zo ver komt om daar nee' tegen te zeggen, is dat huiveringwekkend. Het was schokkend om te zien hoe met vaste pennenstreek Andries Knevel zijn verklaring ondertekende en openbare schuldbelijdenis deed dat hij ooit creationist was geweest. Mij leek het of hij zijn geloof afzwoer.   

Johan Frinsel

Johan Frinsel is oud-directeur van Tot Heil des Volks en voormalig vice-voorzitter van het bestuur van de EO.

 

 

Bron: www.habakuk.nu

 

http://www.habakuk.nu/content/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=109