EO verlaat gedachtegoed oprichters

10-02-2009 09:59

Het gedachtegoed van Andries Knevel en de huidige EO-directie is niet meer in lijn met dat van de oprichters en vroegere bestuursleden van de omroep, stelt W. Mateboer.

Als oud-bestuurder van de Evangelische Omroep onderschrijf ik het artikel ”Oudgedienden verontwaardigd over EO” ten volle. Nagenoeg vanaf de oprichting heb ik als penningmeester –en nog een jaar als interim-voorzitter– deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur van de EO. Vanwege de ontwikkelingen bij de omroep bedankte J. J. Frinsel in 1998 als bestuurslid. Ik was in dat jaar aftredend en verliet toen het dagelijks bestuur.

Ik onderschrijf de doelstelling van de EO nog steeds ten volle. Op bestuurlijk en programmatisch gebied denkt men echter de wereld beter te kunnen bereiken door er steeds meer op te gaan lijken.

Er is een tijd geweest dat de EO zich uitsprak tegen allerlei ontwikkelingen in de kerk en in de wereld. Het commentaar van vrijdag in deze krant memoreerde terecht de publicatie ”De Bijbel in de beklaagdenbank”. Maar zo waren er meer dingen, zoals euthanasie, abortus en homofilie.

In 2005 schaarde Knevel zich achter het opkomende Intelligent Design. Ik heb toen naar aanleiding van zijn uitspraken het bestuur aangeschreven en mijn bezwaren tegen die ontwikkeling kenbaar gemaakt, en dat ook aan Knevel persoonlijk geschreven.

Ds. A. van der Veer nuanceerde namens het bestuur de zaak. Knevel zelf stuurde me met een begeleidend briefje een uiteenzetting van zijn standpunt. Ik meende daarop dat de zaak wel bij ID zou blijven.

Nu blijkt dat dit slechts het begin was van een ontwikkeling. Ik ben geschokt door het feit dat Knevel nu in het openbaar de Bijbelse waarheid verloochent en zegt het te betreuren dat hij dit aan zijn kinderen heeft voorgehouden. Hij ziet het geloof als een mozaïek, waarvan je de steentjes kunt verleggen en omkeren. Dit kan bij een dergelijke postie binnen de EO niet.

Vorige week heb ik aan de raad van toezicht mijn bezwaren kenbaar gemaakt. De raad moet zijn toezicht waarmaken en het standpunt van Knevel herroepen. Zo niet, dan moet de omroep de relatie met hem beëindigen. Kopie aan Andries.

Klik hier!

Ik wacht de reactie af, maar gezien de ontwikkeling in deze dagen moet ik vaststellen dat het kwaad nog dieper zit. De uitspraken van de directeur bezwaren mij, vooral waar deze beweert dat de EO niet meer is als de EO van veertig jaar terug. Toch meent hij nog in de geest van de oprichters te handelen. Iets soortgelijks beweerde presentator Arie Boomsma. Moet ik dit toeschrijven aan jeugdige onbezonnenheid en onkunde?

Als oudgediende meen ik te kunnen zeggen dat het gedachtegoed van alle oprichters en vroegere bestuurders vreemd is aan het denken van de hedendaagse directie en sommige personeelsleden. Ik hoop en bid dat de EO op zijn schreden mag terugkeren.

De auteur is oud-bestuurslid van de Evangelische Omroep.

 

http://www.refdag.nl/artikel/1390883/EO+verlaat+gedachtegoed+oprichters.html