Dit is de html-versie van het bestand http://www.trouw.nl/redactie/doc/knevel.doc.
G o o g l e maakt automatisch een html-versie van documenten bij het indexeren van het web.

 
 
 
 

De Verklaring van Andries Knevel  

2009 na Christus, 200 na Darwin 
 
 

Ik geloof;  

1) Vroeger geloofde ik dat de schepping in 6 keer 24 uur had plaastgevonden en was ik creationist. Kort geleden geloofde ik nog in Intelligent Design (ID). maar nu niet meer. Nu geloof ik in evolutie.  

2) Ik herroep alle mijn eerder uitspraken hierover en erken in het verleden mijn kinderen en kijkers op een dwaal-spoor te hebben gebracht. Ik heb daar spijt van, en ook voor de rol die de Evangelische Omroep hierin in het verleden heeft gespeeld. 

3) Ik kies voor geloofwaardigheid Ún geloof. Ik zal daarom open en met ieder in debat gaan, gelovig of ongelovig, op zoek naar de waarheid. en nooit meer in sprookjes of psuedo-wetenschap geloven of deze verkondigen. 

4) Geloof en Wetenschap sluiten elkaar niet uit, maar blijven elkaar versterken en bevragen. Beiden hebben hun eigen waarheid, zin en geloofwaardig.  

5) Ik geloof nog steeds, van harte, in God, de schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus als Redder en Heer van deze wereld.  
 
 

Ik geloof,  
 
 

Andries Knevel 

Hilversum,  21 januari 2009  
 

Later in opname door Andries nog toegevoegd:  

6) Ik vind het zo bijzonder dat er zoveel geleerden zijn die gelovig zijn.