Het eerste nummer van Medema's blad "Bodem" brengt contemplatief christendom

 

Het eerste nummer van "Bodem" heeft als thema spiritualiteit. Door verschillende auteurs wordt het onderwerp spiritualiteit besproken. Met spiritualiteit bedoelt men het geestelijk leven, de omgang met God. Het is tekenend wie er als deskundigen zijn gevraagd om over dit onderwerp te schrijven. Het zijn allen mensen die enthousiast zijn over het contemplatieve christendom.

 

Het eerste artikel is geschreven Jos Douma. De inhoud van zijn artikel is op zich in orde en bijbels, maar in zijn andere boeken propageert Douma het contemplatieve gebed. Voor informatie, klik hier. 

 

Het tweede artikel is een interview met Victor van Heusden. Van Heusden is een voormalige directeur van Youth for Christ. Hij is momenteel directeur van bezinningshuis de Spil.

Een beschrijving van een samenkomst op de Spil: Op de sokken de kapel binnen, knielbankjes, Taizé liederen, er brandt een christuskaars, etc. In de Spil zijn er ook twee belangrijke iconen. De techniek van lectio divina wordt er onderwezen.

Van Heusden vertelt dat vooral het contact met Taizé hem op de contemplatieve weg heeft gezet. (Voor informatie over Taizé, klik hier). Taizé is een spiritueel centrum waar het ware bijbelse evangelie niet wordt gebracht. (Het ware evangelie d.w.z.: Jezus als de enige weg tot God, de bijbelse oproep tot bekering, het plaatsvervangend sterven, behoud niet uit werken maar uit genade en door geloof, Efeze 2:8,9, de bijbel als enige maatstaf voor geloof en leven) En ondanks het ontbreken van het evangelie zeggen mensen er toch  'God' te ervaren. 

 

Dan volgt een artikel van Kick Bras. Dit is een dominee uit de PKN. Hij is auteur van verschillende boeken over spiritualiteit. Bras propageert in zijn bijdrage aan “Bodem” 'lectio divina'. In de lectio divina probeert men via 'geestelijke lezing' van de Bijbel in contact te komen met God Zelf. Ik citeer uit het artikel: "eventueel kun je je concentreren op een bepaalde zin uit de pericoop en deze op het ritme van je adem een tijdje door je heen laten gaan". Er is sprake van "woordenloos rusten in God" en "besef van Gods tegenwoordigheid". Men leest de bijbel om een godservaring te krijgen.

 

Alhoewel Bras in zijn artikel niet uitdrukkelijk het contemplatieve gebed propageert doet hij dat in zijn boeken wel. Ik citeer uit zijn boek "Tussen Hemel en Aarde" van pagina 188. Op die pagina geeft hij een oefening in contemplatief gebed. Hij beveelt daar een variatie op het normale contemplatieve gebed aan. Bij de door hem aangeraden oefening gebruik je de gebedsmantra niet voortdurend. Je gebruikt de mantra alleen op momenten dat je denken afdwaalt. Met behulp van de gebedsmantra moet je weer tot stilte komen.

 

Ik citeer uit het boek: "We gaan ons oefenen in contemplatief gebed ...In de stilte doe je niets anders dan …God toe te laten op zijn verborgen wijze in jou aanwezig te zijn. Je zult merken dat je gedachten vaak afdwalen. Dat is niet erg …probeer telkens met behulp van je ademhaling terug te keren tot innerlijke stilte. En zeg daarbij in gedachten je 'heilig woord'. Wat dit woord is kies jezelf. Ik noem enkele voorbeelden: Abba, Jezus, Ruach, stilte, liefde, wijsheid, Erbarmer. Het kan ook een korte zin zijn… Spreek dit woord of deze zin in gedachten uit, op lichte wijze, als een veertje waar je tegen blaast. Laat het dan weer los en wees stil. En telkens als je merkt dat je afgedwaald bent, keer terug tot dit 'heilig woord', spreekt het uit en keer terug tot de stilte.

Deze oefening zal dus in stilte plaatsvinden, en zal twintig minuten duren. Als je het geluid van de klankschaal hoort (het geluid staat op de bij het boek meegeleverde CD) kun je de oefening beëindigen.

Tot slot zet Bras alles nog even op een rijtje:

(1)   Neem je meditatiehouding aan.

(2)   Word je bewust van je lichaamshouding.

(3)   Adem rustig in en uit en vestig je aandacht op je buik bij de ademhaling.

(4)   Wees je bewust van de stilte in je lichaam.

(5)   Stel je lichaam en geest dan open en spreek in gedachten je 'heilige woord' uit.

(6)   Wees nu stil voor het mysterie van de Aanwezige.

(7)   De klankschaal beëindigt de oefening.

 

Het is ongelofelijk maar deze auteur mag in het blad van Medema schrijven. Deze man is door H.P. Medema uitgekozen om de evangelische christenen te onderwijzen in spiritualiteit. Meditatie houding, concentratie op ademhaling, je bewust worden van de stilte in je lichaam, het gebruik van een mantra. Een klankschaal om het oosterse sfeertje nog wat te verhogen.

 

Dan volgt een artikel van Martin Tensen. Hij draagt in zijn artikel de leringen van Leanne Payne uit. Payne probeert de christenen binnen te leiden in een ervaring die zij 'luisterend bidden' noemt. Tensen brengt overigens in zijn artikel een 'gekuiste' versie van Paynes leer. Voor wat Payne werkelijk leert, klik hier.

 

Tenslotte doen Ouweneel en Medema ook nog een duit in het contemplatieve zakje. Het is ongelofelijk wat zij de laatste jaren aan het doen zijn. Ouweneel heeft in zijn boek 'Nachtboek van de ziel" verteld hoe hij, met behulp van oosters-orthodoxe mystiek, vermengd met gedachten uit de psychologie van Carl Jung, tot een geestelijke ervaring is gekomen die hij het ontdekken en integreren van zijn vrouwelijke 'ik' heeft genoemd. (Voor een bespreking, klik hier en hier. Zie ook de rest van het Ouweneeldossier.) Sinds die ervaring is het snel bergafwaarts met hem gegaan. Hij is onder meer de extreem charismatische weg opgegaan, denk aan zijn T.B. Joshua periode. Recent heeft hij gepleit voor het gedogen van homoseksuele relaties binnen de christelijke gemeenten. En nu bevorderen Ouweneel (hij schrijft ook in het blad) en  H.P. Medema, weer het contemplatieve christendom.

 

+ Een voor protestanten aangepaste versie

 

De verleiding van het contemplatieve christendom is ook nu weer subtiel en zeer geslepen. Het sluwe is dat men de verleiding aanpast aan de doelgroep die ment wenst te bereiken. In dit geval de potentiële lezers van het blad “Bodem”. Christenen uit evangelische en orthodox reformatorische achtergrond.

 

In "Bodem" schuiven de auteurs in hun artikelen in het bijzonder de techniek van lectio divina naar voren. Dat doen ze omdat dit de contemplatieve techniek is, die, op het eerste gezicht, nog het meeste aansluit bij de protestantse en evangelische cultuur. Lectio divina lijkt op de normale omgang met de bijbel. Maar het doel van de bijbellezing is subtiel verlegd. Men is niet meer gericht op rationeel bijbelgebruik, maar op het zoeken van ervaringen. De lectio divina is alleen geslaagd als je er een ervaring door hebt gekregen.

De normale rationele omgang met de bijbel bestaat uit drie fasen. Je stelt daarin bewust of onbewust drie vragen:  (1) Wat staat er, (2) wat betekent het en (3) hoe kan ik het toepassen. Als je zo biddend elke dag met de bijbel omgaat dan krijg je ongetwijfeld ervaringen. Speciaal als je ook gehoorzaamt in de dingen waar je licht over ontvangt. Iedere werkelijk wedergeboren christen kan hier over vertellen. Maar die ervaringen zijn geen doel op zich. De ware bijbelse spiritualiteit is gericht op geloof en gehoorzaamheid. Als je gelooft en gehoorzaamt dan volgen de ervaringen vanzelf.

 

Het is opvallend dat in het blad niet ronduit over contemplatief gebed wordt gesproken, terwijl sommige auteurs dit in ander verband wel doen. Het blijkt dat de redactie en de auteurs bekwame vissers van zielen zijn. Zij begrijpen waarschijnlijk dat onderwijs over contemplatief gebed nog een brug te ver is. Als de christenen in hun lokaas (lectio divina) happen dan volgt de rest vanzelf. Als ze de boeken van de auteurs die in het blad worden aanbevolen gaan lezen dan nemen ze de volgende stappen ook wel.

 

“Want er moeten verleidingen komen, maar wee de mens, door wie de verleiding komt” (Matth. 18:7)

 

   -----------------------------------

 

Dit is een gedeelte van nieuwsbulletin nr. 19.

 

HOME