Todd Bentley en de Lakeland “opwekking”

 

Dit is een bespreking van Bentley en de gebeurtenissen in Lakeland in Florida in de USA. Gemaakt door de werkgroep “Terug naar de Bijbel”. Hierbij is gebruikt gemaakt van verschillende bronnen.  Het Nederlands Dagblad van 10 mei 2008 geeft in Nederland een uitgebreid artikel met als kop: Grootscheepse "opwekking" in Florida. Vanuit Engeland geeft de anglicaanse emeritus predikant, mevrouw Jo Gardner veel door over deze "opwekking". Deze schijnt ook in haar land aan te slaan. Daarnaast schrijft ook de Nieuw-Zeelander Andrew Storm met internetadres:  www.revivalschool.com   ,een waarschuwend artikel tegen deze "opwekking". Uit deze drie verschillende bronnen menen wij als werkgroep het volgende te moeten opmaken.

 

De hoofdpersoon van de beweging Todd Bentley

 

Deze man organiseert al een aantal jaren grote samenkomsten die gelijkenissen vertonen met die van de Toronto-Blessing(1995) uit Canada en met die van Pensacola(1997) uit Brownsville Church in Amerika. De uitwerkingen in de samenkomsten van Todd waren niet zo heftig en succesvol als bovengenoemde. Toch vertoonden deze wel heel duidelijk verschillende vreemde buitenbijbelse verschijnselen, maar tot nu toe met mate en deze verschijnselen waren al bekend via de andere "opwekkingen". Wat nu in Lakefield in Florida gebeurt is opnieuw  heftig, maar niet origineel.

 

Wij zullen hieronder een aantal bizarre zaken opsommen, maar eerst willen wij enige opmerkingen maken over de persoon Todd Bentley. Hij is zeer geïnteresseerd in de bijstand van engelen in zijn samenkomsten. Dat hij daarom  alle zichtbare gedeelte van zijn lichaam heeft laten bedekken met tatoeages heeft hier wellicht iets mee te maken. In elk geval is zijn uiterlijk (inclusief oorringen) te vergelijken met het uiterlijk van een lid van een beruchte motorclub, zoals wij die ook in Nederland kennen.(zie foto in ND). Wat er nog meer in verband staat met engelen is zijn vermeende bezoek "in de derde hemel", zoals ook Paulus beleefd heeft.

Hij beweert dat de kracht die hij gebruikt in de samenkomsten soms van de Heilige Geest komt en soms van zijn speciale engelen. Deze engelen heeft hij volgens zijn eigen verhaal gekregen, nadat zijn collega-voorganger Cal Pierce op een bepaalde dag zijn samenkomst binnenliep. Deze had de engel van wijlen "profeet" Branham bij zich. De engel hielp deze "profeet" de laatste jaren van zijn leven altijd tijdens zijn Opwekkings Samenkomsten voor genezing. Sinds die gebeurtenis zijn engelen ook altijd bij Todd Bentley in zijn samenkomsten.  

 

Wat gebeurt er in de samenkomsten van Lakefield?

 

De bezoekers komen hoofdzakelijk voor genezing en deze heeft voortdurend plaats volgens ooggetuigen. De zieken komen vanuit geheel Amerika, maar ook van buiten Amerika om handen opgelegd te worden door Todd Bentley. Hank Hanegraaff, directeur van het Amerikaanse CRI (Christian Research Institute) heeft zich al een aantal jaren verdiept in dergelijke opwekkingen. Een van zijn laatste boeken hierover is getiteld "Counterfeit Revival". Hij noemt deze nieuwe "opwekking" een nepopwekking in een vraaggesprek met de krant: The Tampa Tribune. "De meeste wonderen die worden geclaimd tijdens bijeenkomsten als deze, vinden helemaal niet plaats." Hanegraaff verklaart de verhalen over wonderen uit de sfeer tijdens de bijeenkomsten, waar grote groepen mensen lange tijd samen zijn en zij door muziek en het telkens herhalen van bepaalde teksten in een bepaalde geestestoestand komen. "Daardoor staan ze open voor suggestie. Je kunt ze dan zelfs wijsmaken dat zwart eigenlijk wit is. Ze kunnen geen onderscheid meer maken tussen realiteit en geestelijk verpakte onzin"

 

 Wat gebeurt er nog meer tijdens de samenkomsten?

 

Todd Bentley legt iedereen, en dan ook iedereen, de handen op om de "kracht" of de "zalving" mee te delen of door te geven. Als kenmerk dat men dit heeft ontvangen, begint men met het hoofd te knikken van voren naar achteren en vice versa, terwijl het lichaam begint te schudden. Tijdens dit ritueel wuift Todd soms met zijn handen over de aanwezigen en schreeuwt: "Vuur, Vuur, Vuur." Een andere kreet die hij gebruikt tijdens de handoplegging is: "Bam" Deze dingen zijn niet nieuw meer. Alleen knikten de mensen in de samenkomsten van de Toronto-Blessing en in Pensacola  vanuit hun middenrif in plaats van met hun hoofd. Naast deze verschijnselen gebeuren in Lakefield nog de volgende dingen:

...Zij komen uit de samenkomsten met een kinderlijk aandoende dronkenschap

...Zij geven beschrijvingen van een brandend gevoel in de aderen, het hoofd of de maag

...Zij hebben het gevoel dat zij heen en weer bewogen worden als in de golven van de oceaan    

...Zij dansen als zijnde beschonken

...Zij schreeuwen en yellen als bij een voetbalwedstrijd

...Jonge mannen fluiten alsmaar, met hun handen aan hun hoofd,  terwijl zij beweren dat zij voelen dat de Heilige Geest hen in tweeën wil splijten

...Mensen die met hun ogen rollen en zwaaien alsof zij de weg kwijt zijn 

...Vrouwen draaien in het rond met ritmische impulsen, alsof zij vanachter aangevallen worden door een onzichtbare kracht

...Dronken, oncontroleerbaar gelach tijdens een ernstige tijd van gebed

...Mensen die door "de geest neergeslagen worden" ...zomaar neervallen en niet meer instaat zijn zich te bewegen, alsof iemand hen tegen de grond houdt.

 

Conclusie van de werkgroep over de "opwekking" in Wakefield Californië

 

Soms staat ons het huilen nader dan het lachen als wij dingen moeten onderzoeken. Dit onderzoek is zo'n zaak. Wij schamen ons daarbij over wat wij als feiten aan u moeten doorgeven. De "opwekking" in Wakefield is eerder een schande voor het christendom, dan een aanprijzing. Zoals wij in het verleden in onze brieven over de Toronto-Blessing en de Pensacola-Blessing hebben geschreven, kunnen wij nu,  in het jaar 2008, hetzelfde schrijven. Hier wordt de mens verleid door dwalingen en niet geleid door de Heilige Geest. In Wakefield beleeft men duidelijk een pseudo-opwekking, waarbij de duisternis misschien nog wel meer vrijheid heeft, dan toen in Toronto en Pensacola.

 

 

Bron van dit artikel is nieuwsbrief nr. 35  van de werkgroep “Terug naar de bijbel”.

 

Meer informatie over dit onderwerp

 

HOME