Twee opwekkingen

 

Door Dirk van Genderen

 

Ik geloof dat er momenteel twee ‘opwekkingen’ plaatsvinden. Bij de eerste denk ik aan de echte opwekking, die zichtbaar wordt in een diep verlangen bij christenen om God beter te leren kennen. De tweede zie ik als een valse opwekking, die plaatsvindt in Florida en zich van daaruit over de wereld verspreidt.

 

Het is opmerkelijk dat je bij veel christenen een diep verlangen proeft naar God. Om Hem beter te leren kennen en meer te worden zoals de Here Jezus. Ik denk dat je kunt spreken over een opwekking die dwars door kerken en gemeenten heen gaat, nationaal en internationaal. Een ontwikkeling die mij overigens met grote blijdschap en een verlangen naar meer vervult.

 

Een andere ‘opwekking’, die steeds meer aandacht krijgt, is de zogenaamde ‘Lakeland Revival’ in de Amerikaanse staat Florida, rondom Todd Bentley. De 32-jarige Bentley heeft zich totaal laten tatoeëren, op zijn gezicht na. “In opdracht van God,” zo stelt hij.

 

Op de zender God TV werd de afgelopen werken veel zendtijd ingeruimd voor de samenkomsten met Bentley. Ook circuleren op internet talloze opnamen van zijn optredens. Wat ik zag, schokte mij. Op een gegeven moment kreeg ik de overtuiging dat ik me geestelijk moest wapenen tegen de uitzendingen, en later dat ik er niet meer naar moest kijken.

 

Soms kan Bentley niet meer stoppen met lachen. Een keer kroop hij als een hond over het podium. Af en toe schreeuwt hij keihard ‘Bam’, dan weer ‘Pumbah’ en even later talloze keren “Fire, Fire, Fire ….’.  Vrijwel iedereen die hij aanraakt op het voorhoofd, valt achterover. Sommigen aanwezigen maken dierengeluiden.

 

Bewijzen van genezingen die hij claimt, zijn nauwelijks te vinden, wel getuigenissen van mensen die door het bezoeken van zulke samenkomsten of het kijken naar zo’n uitzending geestelijk problemen kregen.

 

Opmerkelijk is dat de Bijbel bij Bentley niet of nauwelijks opengaat. Veelvuldig heeft hij het over de Heilige Geest, maar het is de vraag of dat wel de Heilige Geest van de Bijbel is.

 

De grote rol die engelen spelen in zijn leven en in de samenkomsten is opvallend. Hij vertelt over engelen die genezingen zouden uitvoeren, anderen die profetieën doorgeven, opwekkingen tot stand brengen en zelfs goud en juwelen schenken. Engelen kun je volgens hem inzetten om Gods Woord te vervullen. Een speciale band heeft Todd Bentley met de vrouwelijke engel Emma, die hij goudstof over de aanwezigen zag strooien.

 

Hij vertelt ook dat hij veelvuldig in de derde hemel komt en dat Paulus hem daar zou hebben verteld dat hij de brief aan de Hebreeën samen met Abraham heeft geschreven.

 

De Bijbel zegt ons de geesten te beproeven of ze uit God zijn (1 Joh.4), wat we zien en horen van Bentley is een ander evangelie (Gal. 1). Wanneer Bentley dit een opwekking noemt, zou ik willen vragen: “Waar is de verootmoediging, de bekering, het ontzag voor een heilig God, waar iedere echter opwekking mee gepaard gaat?”

 

De Bijbel zegt in Mattheus 24:24: “Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.” De ontmoetingen met geesten van doden, zoals Bentley kennelijk heeft, is volstrekt door God verboden. Dat is puur spiritisme (Lev. 19:31). En het trieste is dat dit de gemeenten verdeelt, ook al in Nederland.

 

Laten we vasthouden aan het volstrekt betrouwbare Woord van God en daar alles aan toetsen.

.

Bron: De Visie, nr. 23, 2008.