'Bij evangelischen neemt geloof in alverzoening toe'

 

van onze redactie kerk

 

BUSSLOO - Een toenemend aantal evangelische christenen gelooft volgens Wim Hoogendijk niet langer dat ongelovigen voor eeuwig verloren gaan. Ook hij zelf denkt dat uiteindelijk iedereen wordt gered.

 

Hoogendijk is werkzaam voor de organisatie Near East Ministries, en treedt op als christelijk spreker en voorganger. Gisteravond vertelde hij op het Xnoizz Flevo Festival op evenemententerrein Bussloo, bij Apeldoorn, dat hij niet gelooft dat de hel een plaats is waar mensen voor eeuwig worden gestraft. Hij citeerde een recente column van EO-coryfee Andries Knevel in het blad Uitdaging . Daarin stelt deze presentator ook al de vraag of de hel bestaat, en zo ja, of die voor eeuwig is. 

 

Hoogendijk wees er gisteren in een tent vol jongeren op dat er in de Bijbel teksten voorkomen die suggereren dat ongelovigen voor eeuwig verloren gaan, maar ook passages die erop wijzen dat het uiteindelijk met iedereen goed komt. ,,Spreekt de Bijbel zichzelf dan tegen? Nee dat geloof ik niet'', aldus Hoogendijk. 

 

De Bijbel wordt echter wel vaak verkeerd uitgelegd, vindt hij. Zo komen er volgens hem in de grondtekst verschillende woorden voor die in het Nederlands met 'eeuwig' worden vertaald, maar die in feite slaan op een periode die wel een einde kent. ,,'Eeuwig oordeel' betekent dus niet 'voor altijd', maar heeft een tijdelijk karakter.'' 

 

Zondaar 

 

Ook staat er in de Bijbel dat het Gods wil is dat alle mensen worden gered. ,,Zouden er dan toch mensen verloren gaan?'', vroeg Hoogendijk zich af. ,,Als God zijn eigen wil niet kan waarmaken, is Hij in feite een zondaar. Zonde betekent namelijk: je doel missen. Zijn einddoel is dat alle mensen uiteindelijk zullen zeggen: Here Jezus, U bent mijn Heer.'' 

 

Dat Jezus zegt 'de Weg, de Waarheid en het Leven' te zijn, ondersteunt Hoogendijk alleen maar in zijn opvattingen. ,,Alle andere wegen lopen uiteindelijk dood. Aan het eind der tijden zal blijken dat Gods genade zo groot is, dat iedereen gered zal zijn.'' 

 

De 'hel' ziet hij als een plaats van loutering, waar ongelovigen worden ontdaan van hun ongeloof en waar zij 'zuiver' uit tevoorschijn komen. Geloven heeft dus wel zin, volgens hem. 

 

Hoogendijk, die lid is van de Kerk van de Nazarener, een evangelisch kerkverband, erkent dat er niet veel mensen in zijn omgeving zijn die hetzelfde geloven als hij. ,,Maar het worden er wel steeds meer. En een toenemend aantal evangelische leiders, ook in Amerika, zit op deze lijn.'' 

 

Lucht en ruimte 

 

De hel zien als tijdelijke straf voor ongeloof, geeft Hoogendijk lucht en ruimte. ,,Je moet oppassen dat je de mensen geen angstgeloof aanpraat. Karel de Grote deed dat al: 'geloof of sterf', zei hij. Angst - voor de hel of voor wat dan ook - kweekt gehoorzame christenen, maar geen liefdevolle gelovigen.'' 

 

Hoogendijk trad op Flevo op in een discussie met evangelist Johan Vreugdenhil. Die liet, citerend uit de Statenvertaling en vasthoudend aan een strikte uitverkiezingsleer, een heel ander geluid horen. Vreugdenhil gaat ervan uit dat er een hel is, en dat dit echt een plaats van eeuwige straf is. Hij plaatste Hoogendijk in de hoek van de 'alverzoening', een theologische stroming die leert dat uiteindelijk ieder mens behouden wordt. 

 

Hoogendijk ging niet in groot protest toen hij dit etiket kreeg opgeplakt. Hij citeerde met instemming de Duitse theolooog Karl Barth, die eens zou hebben gezegd ,,niet te geloven in de alverzoening, maar wel te geloven dat God allen verzoent''. 

 

De discussie tussen de twee christelijke sprekers - die aangaven elkaar ondanks hun verschillen als broeders te beschouwen - werd aangekondigd als ,,dé grote controverse van Flevo''. Uit reacties uit de zaal bleek dat zowel de alverzoeningsleer van Hoogendijk als de strikte verkiezingsleer van Vreugdenhil bij de meeste bezoekers niet op unanieme bijval konden rekenen. 

 

(Bron. Nederlands Dagblad van 16-8-2008)