Een kennismaking met Paul Yonggi Cho

Cho brengt het evangelie van gezondheid en welvaart ( het health and wealth evangelie). Speciaal gevaarlijk aan hem is zijn theorie over de zogenaamde vierde dimensie. Hij beweert dat God hem persoonlijk en rechtstreeks deze theorie, deze openbaring, heeft gegeven. Er zijn vier dimensies. De eerste drie horen bij de zichtbare wereld. De vierde dimensie is de dimensie van de Geest. De mensen hebben de vierde dimensie in hun hart. Door het ontwikkelen en toepassen van de kunst van visualisatie kan de mens de eerste drie dimensies, dat is de voor ons zichtbare wereld beïnvloeden, God, zo beweert hij, vertelde hem dat alle mensen de macht en het gezag hebben om door de vierde dimensie de materiele wereld te beheersen.

Volgens hem doen de boeddhisten ook wonderen door middel van deze vierde dimensie. Het verschil met de christenen is dat de boeddhisten hun vierde dimensie macht gebruiken in samenwerking met de duivel en een christen doet dat in samenwerking met de Heilige Geest.

Cho verklaart dat de enorme groei van zijn gemeente het gevolg is van zijn toepassing van de techniek van visualisatie. Hij droomt eerst over kerkgroei tot aan bepaald niveau, daarna visualiseert hij al de gezichten van de nieuwe gemeenteleden en zo ‘broedt’ (incubeert) hij zijn droom tot werkelijkheid. Cho leer dat alle christenen voorspoedig behoren te zijn op alle gebieden, ook op het punt van de gezondheid. Hun succes of falen hangt af van hun succes of falen in het toepassen van visualisatie.

Cho leert dat de Heilige Geest met ons samen werkt door onze verbeelding en visualisatie.

Geloof is bij Cho niet meer vertrouwen op de beloften uit de bijbel. Het gaat om geloof in de verlangens die ieder persoonlijk door creatieve verbeelding ontvangt. Die verbeelding moet nog wel bijbels gezift worden. Door visualisering en positieve belijdenis brengen we de verbeelding tot werkelijkheid. Dit laatste noemt Cho: "a law of faith". Cho beweert b.v. dat hij een oudere ongetrouwde vrouw (an old spinster) met succes leerde om een echtgenoot van God te verkrijgen door het visualiseren van een "tall, skinny, musical, Caucasian school teacher".

De bijbel kent deze techniek en leer absoluut niet.. Cho probeert zijn theorie wel een schijn van bijbelse basis mee te geven. Hij verwijst b.v. naar Genesis 15. We lezen daar dat God zijn belofte dat Abraham tot een groot volk zou worden herhaald. "Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt, en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde God en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid" (:5,6) Cho’s uitleg is als volgt:

Abraham werd getroffen door emotie … hij zag de sterren veranderen in de gezichten van zijn nageslacht, die tot hem riepen ‘Vader Abraham’. Deze beelden kwamen op in zijn hart, keer op keer en zo werden ze tot zijn eigen dromen en beelden. De beelden en dromen hadden macht over zijn honderdjarige lichaam en zijn lichaam werd spoedig veranderd, het werd weer als een jong lichaam. Op deze manier, door speculatieve schriftinleg heeft Cho eenvoudig geloof in God veranderd in visualisatie, in een onbijbelse en occulte methode.

 

 

HOME
Meer informatie over de word-faith dwaling