Hermeneutiek, hermeneutische regels


  • The Chicago Statement on Biblical Hermeutics
        (Meer over de Chicago Verklaringen)

  • De regels voor de uitleg van de bijbel I

  • De regels voor de uitleg van de bijbel en de opbouw van het dogma II