'Brood voor een hongerig hart'
Opwekking en verdieping in ons geestelijk leven

Voor u het materiaal op deze pagina gaat lezen wil ik u aanraden om eerst even te kijken naar de serie bijbelstudies over de praktijk van het christenleven, klik hier.Als u nog niet lang christen bent, of als u niet veel weet over 'hoe als christen te leven' is het verstandiger om eerst de studies die daar staan door te nemen.

A. DE WEG VAN GOLGOTHA

"De weg van Golgotha" is de titel van een klein boekje dat Roy Hession in 1950 heeft geschreven. Hij organiseerde in 1947 een conferentie voor christenen. Als sprekers nodigde hij enkele zendelingen uit die op hun zendingsveld in Afrika een geestelijke opwekking beleefden.
Deze opwekking staat bekend als "De East African Revival". De opwekking heeft geduurd van het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw tot aan de zeventiger jaren. Aan het eind van de conferentie met de zendelingen kwam er een opwekking in het leven van de schrijver. In zijn boekje geeft hij de boodschap van de zendelingen door.

De hoofdstukken van De Weg van Golgotha:
 • Het voorwoord
  Het is belangrijk om het voorwoord niet over te slaan. De schrijver vertelt over de conferentie en hoe opwekking in zijn eigen leven kwam. Hij bespreekt wat opwekking is en wie er in aanmerking komen.
 • 1. Verbrokenheid
 • 2. Overvloeiende bekers
 • 3. De weg van de gemeenschap
 • 4. De heerbaan der heiligheid
 • 5. De duif en het Lam
 • 6. Nieuw leven in het gezin
 • 7. De balk en de splinter
 • 8. Bent u bereid een slaaf te zijn?
 • 9. De kracht van het bloed
 • 10. Onze onschuld betuigen?


  B. Met elkaar in het licht wandelen
 • Met elkaar in het licht wandelen
      Corrie ten Boom


  C. Het gebed van de christen
  Lees dit boek in combinatie met het onder punt D vermelde "Biddende Hyde"
 • 1. Gods grootste nood


  D. De biddende Hyde
 • De biddende Hyde


  E. De vrijmaking van Gods Geest
 • De vrijmaking van de Geest


  F. Indien ....
 • Indien ...
      Door Amy Carmichael


  HOME